< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

How to ensure your business actually gets sold

Colin Mills – Founder & CEO, The FD Centre Limited (www.thefdcentre.co.uk)
Question:
A business friend of mine has just seen his company sale fall through for the second time in two years. I was planning to exit my own business within the next three years, but my friends experience has put me off. What do I need to do to make sure I don’t suffer the same pain?

 

Colin Mills, Founder and Chairman of the FD Centre writes:
Your friends experience is not uncommon, but can be avoided by thinking ahead, getting the business in the right shape to maximise sale problems, and making sure you get strong project management skills for the final exit process.
Thinking Ahead
I would always advocate an approach which ‘starts with the end in mind’. The more time you’ve got the better. You need to create your exit plan. Start by considering:-
Personal Aims
1. What’s the minimum value you want to realise?
2. What’s the minimum value you need to realise?
3. Do you want to total exit, or would you be happy with an on-going involvement?
Business Aims
1. Invest a small amount of time and money in ‘up-front’ advice to understand what your business needs to deliver in financial terms to achieve the exit values for you personally.
2. Also consider the ‘shape’ of what your business needs to look like to maximise value. Potential buyers will need to see a clear vision and forward strategy for the business, a strong, well balanced management ream (that’s isn’t too reliant on you), sound personnel policies and procedures, employment contracts that are up to date and in order, a good record of your customer contractual arrangements, an excellent health and safety record and no environmental issues. From buyers perspective it’s about minimising risk. Put yourself in their shoes.
Getting the Business in the Right ‘Shape’

The key message is DELIVER.
Most exit plans fail, not because there is anything wrong with the plan, but the management don’t execute plans effectively. To avoid problems later, you must enhance BUSINESS PROCESSES, change ORGANISATION STRUCTURES where necessary, get the right PEOPLE on board, and deliver the right RESULTS.
The Exit
If you’ve thought ahead, got the business into the right shape, ad delivered on those plans, the final exit process should be much less painful. Critical to this final stage is getting the right advisors on board to make sure you realise maximum value and get the right deal for the business and those who remain in it. Some pointers:
1. Drive a hard bargain when negotiating with exit advisors, but get the best you can.
2. Make sure your exit forecasts are rock solid, otherwise they will be used against you to chip price.
3. Get your management thoroughly prepared to deliver great exit presentations – it can add millions.
Following the approach outlined above will avoid the problems your friend has faced, and hopefully yield a spectacular result for yourself!

Omzet is ijdelheid, winst is mooi maar ….

… het draait om cash!

Omzet en winst zijn geduldige kengetallen die door het management in zekere mate zijn te sturen. Omzet kan aan de verkeerde perioden/jaren worden toegerekend of resultaat kan vroegtijdig vrijvallen bij onderhanden werken of door het sturen van kosten middels reserveringen. Winst is een (op-) rekbaar begrip en kan rapportage technisch worden gestuurd. Cash daarentegen niet.

Kosten en inkomsten versus uitgaven en ontvangsten
Voor het bepalen van kasstromen, ook wel cashflow genoemd, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee zaken.
Aan de ene kant kosten en inkomsten, voor het vaststellen van de winst, en aan de andere kant uitgaven en ontvangsten voor het bepalen van de netto kasstroom.
Een onderneming kan winst maken en toch een netto negatieve kasstroom hebben.
Voor het bepalen van de netto kasstromen is het belangrijk om te onderscheid te maken in kosten en uitgaven. Niet alle kosten zijn ook uitgaven. Afschrijvingen zijn kosten maar geen uitgaven.
Een onderneming kan verlies maken en zelfs een negatief eigen vermogen hebben en toch voortbestaan zolang de netto kasstroom maar positief is.

Hoe vindt cash zijn (om-) weg in de onderneming
Het is belangrijk voor elke ondernemer om te begrijpen hoe cash is vastgelegd of juist vrijvalt in de opeenvolgende bedrijfsprocessen. Hieronder een aantal, herkenbare, situaties:

 • Cash: Enkele bronnen zijn financiering door de bank, debiteuren factoring, leasing van activa en het banksaldo;
 • Inkopen van goederen en diensten t.b.v. de productie: mogelijkheden voor effectieve inzet van kasmiddelen zijn hierbij het uitonderhandelen van gunstige leveringsvoorwaarden en kortingen, en het aangaan van relaties met betrouwbare leveranciers;
 • Voorraden en onderhanden werk: kasmiddelen liggen in deze fase snel te lang vast. Bewaak de omloopsnelheid van de voorraad. Vermijdt hierdoor het risico van incourante voorraden en daarmee het vernietigen van cash en de aantasting van de winstgevendheid;
 • Bewaak de verkoopvoorwaarden: wees bewust van het geven van niet- markt conforme betalingsvoorwaarden. Zorg voor het tijdig en volledig facturering van producten en diensten. Bewaak het logistieke proces en de bijbehorende maatregelen van interne controle;
 • Debiteurenbeheer: een effectief en pro- actief debiteuren bewaking is een absolute noodzaak. Benader uw afnemers pro- actief met de vraag of de goederen in goede orde zijn ontvangen en of er zaken zijn die een betaling in de weg kunnen staan. Zorg voor een adequaat debiteurenbeheer waarbij het van belang is om direct de debiteuren te benaderen waarvan de krediettermijn is overschreden. Spreek betalingskortingen af bij vroegtijdige betalingen of het berekenen van rente bij het overschrijden van de betalingstermijn;
 • Onderken vroegtijdige signalen van een haperende knelpunten in kasmiddelen: Toenemende uitstaande debiteurentermijn in dagen, inadequate maatregelen van interne controle, aangescherpte voorwaarden waartegen de leveranciers nog bereid zijn om hun diensten en producten te leveren.

Het belang van de Cash flow Forecast
Een goed inzicht in de kasstromen is – zeker indien de banksaldi beperkt zijn – een belangrijk hulpmiddel om pieken en dalen in de kasstromen te voorspellen en erop te kunnen anticiperen.
Een 12-maands voortschrijdende cash flow forecast voorkomt onverwachte kastekorten en biedt vroegtijdig de mogelijkheid om bij te sturen in opbrengsten en uitgaven of kan aanleiding zijn voor pro-actief overleg met financiers.
Door een goed inzicht in de kasstromen wordt de onzekerheid verminderd en komt er meer rust bij ondernemer en onderneming.

Tot Slot
Het beschikken over voldoende kasmiddelen is de belangrijkste voorwaarde voor een onderneming om te kunnen voortbestaan. In goede tijden om te kunnen groeien en te investeren in activa en werk kapitaal. In tijden van recessie om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen jegens leveranciers en de banken.
Een goed inzicht in toekomstige kasstromen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere groei van de onderneming.

Wilt u meer weten?
Mocht u vragen hebben na aanleiding van dit artikel of behoefte hebben aan ondersteuning bij het inzichtelijk krijgen van de kasstromen in uw onderneming en het beheer daarvan neem dan vrijblijvend contact op met Het CFO Centrum.
Dat kan via de mail [email protected] of telefonisch op (035) 3333 555.

Hans Lugard
Mei 2015

Posted on 13th June 2016 Read more “Omzet is ijdelheid, winst is mooi maar ….”

7 eigenschappen van effectieve financieel directeuren

Colin Mills – Oprichter & Algemeen Directeur FD Centre Limited (www.thefdcentre.co.uk)

Om een effectieve CFO in uw bedrijf te zijn moet u steeds up-to-date zijn met de nieuwste financiële regelgeving, bekend zijn met de laatste belastingontwikkelingen en lange dagen op kantoor doorbrengen met het beoordelen van aansluitingen en het goedkeuren van (BTW) aangiften. Klopt dat?

NEE

Wij hebben in de laatste 10+ jaren ervaren dat de meest effectieve CFO’s over een nogal afwijkende set van competenties dienen te beschikken. Alleen dan kunnen ze effectief zijn en het verschil maken voor de bedrijven waar ze werken. Met wereldwijd meer dan 250 CFO’s die allen op dezelfde manier MKB bedrijven op parttime basis ondersteunen, hebben wij een goed idee wat nodig is om een uitstekende CFO te zijn!

Dit zijn de 7 belangrijkste karaktertrekken van effectieve CFO’s:

 1. Bekwaamheid
  2. Het gaat om méér dan de cijfers alleen
  3. Een team opbouwen, zowel intern als extern
  4. Management, omlaag én omhoog
  5. Alles draait om communicatie
  6. Passie
  7. Scherpte

Bekwaamheid

Uiteraard zijn een financiële opleiding en ervaring van uitermate groot belang om een goede CFO te kunnen zijn. Een financial wordt allereerst afgerekend op hoe hij/zij de boeken bijhoudt, financiële problemen oplost en de directie wijst op zaken die van financieel belang zijn. Natuurlijk daar begint het mee, maar het stopt daar niet! Andere belangrijke eigenschappen zijn:

Het gaat om méér dan de cijfers alleen

Doeltreffende CFO’s dienen over zeer sterke zakelijke, commerciële en strategische vaardigheden te beschikken. Uitstekende financiële vaardigheden vormen slechts een van de voorwaarden.

Team gerichtheid

Teamwerk vormt de sleutel voor de moderne CFO. Behalve dat een CFO in staat moet zijn om een eigen team op te bouwen, moeten effectieve CFO’s in staat zijn om effectief samen te werken  met de bedrijfsdirectie en buiten het bedrijf een sterk netwerk kunnen ontwikkelen op het gebied van professionele ondersteuning.

Sociale vaardigheden

‘Zachte vaardigheden’ zijn tegenwoordig de harde vaardigheden. Het naar beneden en dwars aansturen, maar nog belangrijker het aansturen van de directie en eigenaren vormen de kern. Al bent u nog zo’n geweldige CFO en goed in het uitvoeren van CFO werkzaamheden, het is niet voldoende om werkelijke waarde aan het bedrijf toe te voegen. Men moet de mensen met zich mee krijgen.

Communicatie

De manier waarop u communiceert en uw punt over kunt brengen is noodzakelijk om een verschil te kunnen maken. Invloed en overredingskracht zijn essentieel om effectief te zijn.

Gepassioneerd

Inderdaad, ‘gepassioneerd’. Veel energie en plezier in het werk zijn belangrijke factoren voor effectiviteit. Natuurlijk doen CFO’s serieus werk, maar dat hoeft niet vervelend te zijn en zeker niet saai!.

Scherp blijven

Een frisse blik en de tijd vinden om op de hoogte te blijven is essentieel in deze snel veranderende wereld. Dit heeft betrekking op alles wat met effectiviteit te maken heeft, en niet alleen de technische vaardigheden.

’CFO’s die het verschil willen maken voor hun bedrijf moeten aan deze eigenschappen werken om  effectief te zijn én te blijven. Degenen die zich al deze bekwaamheden eigen kunnen maken zullen merken dat ze veel gevraagd worden.

fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu