< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

Een frisse wind waait door de ventilatie-business

Ondanks de covid-19 pandemie -of misschien zelfs wel dankzij- is de markt voor ventilatiesystemen booming. Voor corona groeide de branche al flink en nu gaat het helemaal hard.

Te technisch georiënteerd
Zo werden wij vorig jaar ingeschakeld door een interessante partij. Het bedrijf in kwestie ontwikkelt en onderhoudt ventilatiesystemen voor de woningnieuwbouw en utiliteitsbouw. Ze draaien een gezonde omzet en werken met ongeveer 50 mensen intern en 150 krachten extern. De directie is technisch georiënteerd (misschien zelfs wel te technisch…) en op groei gericht. Binnen het bedrijf is er gelukkig een grote openheid om belangrijke zaken te delen en voortvarend beslissingen te nemen.

Maar toch voelden ze dat ze te weinig financiële grip op de organisatie hadden, maar hadden geen idee hoe dat zelf op te lossen. Vandaar dat wij er bij zijn betrokken. Hoe hebben we het aangepakt?

Direct resultaat
Onze eerste focus was gericht op de interne systemen en maandelijkse rapportages met bijbehorende KPI’s, een strakke administratieve organisatie en een goed geïnstrueerde afdeling boekhouding. Direct daarna hebben we een plan gemaakt voor toekomstige groei door het bedrijf minder afhankelijk te maken van de directie, nieuwe activiteiten te ontplooien en de businessplanning te versterken. Daarnaast is er een nieuwe begroting opgesteld en zijn er voortaan periodieke reviews van alle projecten, zodat altijd duidelijk is wat er operationeel speelt. Tenslotte is de juridische structuur van het bedrijf aangepast aan de nieuwe situatie.

Ruimte voor groei, ambitie en nieuw beleid
Om de gewenste groei en andere ambities te managen, is er een nieuw bedrijfsplan opgesteld dat de leidraad vormt van wat er de komende jaren moet gebeuren. Door het open karakter van de directie en de wens meer afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, ontstond de gewenste ruimte voor anderen om beleid te maken en om te zetten in acties.

De komende tijd staat ook het opzetten van een handelsactiviteit (webshop en fysieke shop) op de agenda die kan concurreren met de marktleiders op dit gebied. Daarnaast moet de aftersales worden versterkt. We zijn er dus nog niet, maar iedereen voelt heel duidelijk dat er bij deze ventilatiespecialist een frisse wind waait. Wordt vervolgd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Financieel ongezond? De CFO helpt uw bedrijf er weer bovenop!

Stel u even voor: uw onderneming worstelt met financiële ‘handicaps’. U hebt links en rechts schulden. Leveranciers en banken verliezen het vertrouwen. Een faillissement lijkt onafwendbaar. En dan komt corona er nog bovenop … U staat op het punt om de handdoek in de ring te gooien 

Halt! Als u té eenzijdig focust op de (rode) cijfers, ziet u misschien de (rooskleurige) opties over het hoofd. Een CFO zoomt uit naar het totaalplaatje en stelt een passende behandeling voor. 

Van diagnose naar remedie
Eerlijk is eerlijk: niet elk bedrijf in moeilijkheden is nog te redden. Maar de ervaring leert ons dat sommige bedrijven tóch nog levensvatbaar zijn, ondanks ernstige symptomen. Een ervaren CFO is als een geneesheer met een holistische kijk op uw bedrijfsgezondheid. Hij heeft aandacht voor de cijfers, de financiën in hun totaliteit én de strategische elementen die de overlevingskansen van uw bedrijf bepalen. Op basis van een grondige doorlichting: 

 • brengt hij pijnpunten in kaart 
 • adviseert hij remedies op korte termijn 
 • ontwikkelt hij plannen voor de lange termijn 

Bijna uitbehandeld
Klinkt vaag? Laten we het concreet maken met een uit het leven gegrepen case. Een bedrijf deed in 2019 een overname waarbij ontslagen vielen (met de bijbehorende vergoedingen). De eenmalige kosten en investeringen (onder andere in een nieuw pand en webwinkel) resulteerden in boekhoudkundig verlies. Kredietlijnen en kaskrediet waren uitgeput. Er waren schulden aan de belastingen en de sociale zekerheid. Dboekhouding hinkte achterop en gaf onvoldoende bijsturing. Bij de bank en leveranciers gingen de alarmbellen af. Het personeel verloor perspectief en motivatie. Kortom, de toestand leek terminaal. Wat nu? CFO to the rescue 

Opnieuw in optima forma
De firma schakelde een van onze parttime CFO’s in als ultieme reddingsmiddel. Zijn belangrijkste realisaties: 

 • onderbouwde analyses om het leverancierskrediet te herstellen  
 • transparante communicatie met banken om de vertrouwensrelatie op te knappen  
 • strategische plannen om het bedrijf zuurstof en slagkracht te geven  
 • toekenning van een achtergestelde lening 
 • upgrade van het financiële systeem  
 • aanstelling van een ander boekhoudkantoor 
 • strategisch onderbouwd en resultaatgericht businessplan 
 • concretisering van exportplannen 

Ondanks de slechte vooruitzichten, is het zieke bedrijf nu herstellende. Méér zelfs: het zal binnenkort weer winstgevend zijn.  

Transformatie realiseren
De CFO legt in eerste instantie de vinger op de wonde van een ‘zieke’ onderneming. Daarna helpt hij u om het sluimerende potentieel aan te boren. En begeleidt u bij een transformatie die uw groei en rendement bevordert. Zo kan een bedrijf in nood door structurele veranderingen opnieuw toekomstbestendig worden. Wat de CFO – in nauwe samenwerking met u – ambieert: de juiste fundamenten installeren om de kloof te overbruggen tussen uw penibele situatie vandaag en de gewenste situatie morgen.  

Kampt uw onderneming ook met financiële kwalen? Reken op het CFO Centrum voor een organisatiebrede transformatie die uw bedrijf financieel gezond maakt. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek! 

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555 

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508 

De CFO in de tweede golf

Nu de tweede golf van de coronapandemie realiteit is, staan vele ondernemingen voor de uitdaging om te gaan met de directe gevolgen van de bijbehorende nieuwe overheidsmaatregelen. Tegelijkertijd moet het vizier ook op de toekomst worden gericht en juist díe spanning tussen de korte en de lange termijn levert nog wel eens hoofdbrekens op bij ondernemers. CFO’s zijn in deze tijden dan ook erg druk om ondernemers bij deze problemen te helpen. Eén van onze CFO’s neemt ons mee in de dagelijkse praktijk…

“Nadat de NOW 1 voorbij was en de lockdown inmiddels achter de rug, raakten we al snel gewend aan de nieuwe situatie. Toch was het voor ons zaak om ook weer vooruit te denken: Hoe kunnen we er met de huidige economische situatie in gedachten voor zorgen dat we overeind blijven en zelfs blijven groeien? We hebben hiervoor een aantal acties ondernomen die ervoor moeten zorgen dat we deze twee doelstellingen ook halen, zelfs in deze tijd.”

Meerdere fronten
“Zo hebben we de relaties aangehaald met onze leveranciers en onze banden verstevigd. Samen streven we naar een verbetering van kwaliteit én klanttevredenheid. Om onze leveranciers beter te leren kennen zijn we op reis geweest naar de fabriek. Puur om te zien hoe zij het doen. Hoe beheren zij hun voorraden, magazijn en productieproces? Daarbij hebben we veel geleerd over onze leveranciers, dat helpt in de onderlinge verstandhouding en zo kunnen we samen inzetten op onze doelstelling voor betere kwaliteit en klanttevredenheid.”

“Er zijn uiteraard ook problemen op te lossen die spelen op de korte termijn. Zo zijn er op het gebied van teams en werknemers wel wat issues. Er is sprake van een hoge werkdruk en toch ook nog veel onzekerheid over de toekomst. In deze coronatijden is er meer ziekteverzuim uit voorzorg en liggen er ook daadwerkelijke besmettingen op de loer. Dit geeft druk op allerlei fronten bij ons personeel én de staf. Ook daar moeten we een luisterend oor zijn en een betrokken bestuurder.”

Onderdeel van het proces
“Ondertussen zijn we druk met de rapportage over Q3 met actuals en prognoses. Wat willen we? Wat gaan we volgend jaar doen? We kijken naar waar we kunnen investeren, waar we moeten bezuinigen. En groei met eigen machines betekent tenslotte ook dat we moeten investeren. Met welke mensen doen we dat? Wie wil met de groei meedoen?”

“We proberen daarom alle takken van de onderneming onderdeel te maken van het proces; dat is het personeel, de leveranciers, maar ook de raad van commissarissen. Met hen hebben we een strategy session gedaan. De commissarissen en het management hebben al jaren een bevriende relatie en zulke sessies helpen in het creëren van draagkracht op alle fronten. We hebben de commissarissen meegenomen in de plannen voor 2021 en daarna, mét de onzekerheden die er nu zijn. Zo zijn zij ook onderdeel van dit proces en gaan we met alle stakeholders op voor een bloeiende onderneming in de toekomst.”

“Er is uiteraard nog een hoop onzeker, maar we zijn positief. Terwijl we vinger aan de pols houden en inspelen op de actuele situaties op de werkvloer en in de cijfers, proberen we de toekomst naar onze eigen hand te zetten met de gehele onderneming. Met zijn allen voor een rooskleurige toekomst!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO als baken en reddingsboei in coronatijden

Al sinds maart houdt COVID-19 de economie in een wurggreep. Korte recessie gevolgd door een steil herstel? Tijdelijke of permanente schade aan het economische weefsel? Welke maatregelen nemen op korte en lange termijn? Als ondernemer heeft u in deze periode ongetwijfeld veel vragen … en weinig antwoorden. Gelukkig kunt u rekenen op een ‘reddende engel’ die uw organisatie ook nu perspectief biedt. Wie? De CFO natuurlijk!

Begeleiden in crisistijden
Als ondernemer maakt u zich terecht zorgen over de impact van de coronacrisis op uw bedrijf. Misschien kampt u met cashflowproblemen, bent u niet vertrouwd met de regels rond virtueel werken, of weet u niet voor welke steunmaatregelen u in aanmerking komt. Deze crisis kwam onverwacht en vereist daadkrachtige acties. COVID-19 is ook voor de CFO nieuw, maar hij is wél vertrouwd met crisisbeheer. Dat betekent dat hij het hoofd koel houdt, ook als de grond heet wordt onder de voeten. Bovendien is hij een evenwichtskunstenaar: hij vindt de juiste balans tussen crisismanagement en klaarstomen voor herstel.

Financiën doorlichten
Op financieel vlak werpt de CFO voor u licht op kwesties zoals cashflow, uitstel van betalingen, overbruggingskredieten, wanbetalingen, kredietverzekeringen en meer. Hij helpt u om de schade in te schatten en haalbare scenario’s te schetsen om die te compenseren. Dat kan door een beroep te doen op overheidsmaatregelen, technische werkloosheid in te roepen, investeringen uit te stellen, nieuwe kapitaalbronnen aan te boren, enzovoort. Hij maakt een grondige analyse van uw financiële situatie en doet voorstellen om die te verbeteren. Zo weet u alvast waar u vandaag aan toe bent en wat u morgen te wachten staat.

Menselijk kapitaal optimaliseren
De CFO heeft niet alleen oog voor de cijfers, maar ook voor de mensen. Daartoe werkt hij nauw samen met uw hr-afdeling, bijvoorbeeld om productiviteit en personeelskosten onder de loep te nemen. Let wel: talentvolle medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Het gaat dus niet zozeer om snoeien in uw resources, maar eerder om skills evalueren en optimaal inzetten. Door een nauwe samenwerking tussen hr en CFO neemt u weloverwogen beslissingen voor een veerkrachtig bedrijf. Ook met de juridische en fiscale aspecten van thuiswerken is de CFO vertrouwd. Zo voert u het ‘afstandswerken’ in volgens het boekje.

Vooruitzicht bieden
Wellicht de belangrijkste taak van de CFO is om u perspectief te bieden. Overeind blijven is één ding, groeien nog iets anders. En toch kan het, mits u de juiste beslissingen neemt op alle fronten. Met zijn brede blik op uw organisatie kijkt de CFO verder dan de impact op uw omzet en kosten. Hij deelt problemen in naargelang prioriteit, helpt u om gefaseerd te werken en flexibeler te reageren. Hij zorgt ervoor dat u opnieuw grip krijgt op financiële factoren, en begeleidt u bij het opstellen van plannen die de continuïteit én de ontwikkeling van uw bedrijf ten goede komen.

Samenvattend: in coronatijden schakelt u de CFO in om de vinger op de wonden te leggen en op te treden als problemsolver. Maar evengoed als klankbord om mee te sparren over (nieuwe) opportuniteiten, en als wegbereider voor een coronaproof én futureproof bedrijf.

CTA: Van crisis naar herstel en groei? Doe een beroep op onze parttime CFO’s!

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Maak (vrijblijvend) kennis met de Online CFO!

Bent u op zoek naar de expertise van een CFO, maar wilt u niet vastzitten aan een langlopende verbintenis? Dan is de Online CFO iets voor uw onderneming! Met dit online kennismakingsmodel ervaart uw onderneming in vier uur tijd de toegevoegde waarde van de expertise van de CFO, zonder dat u daarbij een langlopende verplichting aangaat. Verschillende klanten gingen u al voor en kozen voor de online dienstverlening van de Online CFO, met mooie resultaten tot gevolg! 

De CFO’s hielpen verschillende bedrijven al verder aan de hand van dit vierurenmodel, waarin ondernemingen vier keer één uur online worden bijgestaan. Eén van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen met deze online kennismaking:

“Recentelijk heb ik een drietal bedrijven mogen helpen via onze online kennismaking. Het waren mooie opdrachten waarbij we in korte tijd waarde konden toevoegen aan bedrijfsvoering en de totale ondernemingen van onze klanten. Zo begeleidde ik een klant bij een subsidieaanvraag bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en hebben we naar aanleiding van de coronacrisis bij een bedrijf het pakket-concept aangewend om de behoefte van vereist werkkapitaal in kaart te brengen.”

“Een ander mooi voorbeeld was een klant die een second opinion wilden over hun nieuwe businessplan, dat zij een ‘groeiplan’ noemden. We hebben hun plan kritisch doorgelicht en konden uiteindelijk bevestigen dat hun businessplan klopte. Er was voldoende werkkapitaal en het plan had de juiste accenten. Zowel in de aanpassing van de aanpak met meer focus op de direct sales en de webshop, als in de aanpassing van het assortiment naar een hoger segment met hogere marges.
Anderzijds was onze bevinding dat er voor een ‘groeiplan’ te weinig sprake was van groei (5 procent). Dit resulteerde in de vraag vanuit de klant om te helpen met een cashplanning voor een écht groeiplan. Het is ons uiteindelijk gelukt om hiervoor een krachtig framework op te zetten waarmee de klant verder kan. Een mooie opdracht dus, met een mooi resultaat!”

Mooi platform
“Het vierurenmodel van de online samenwerking is een mooi platform voor klanten om kennis te maken met onze diensten, no strings attached. Gezien het korte tijdsbestek is de CFO er alles aan gelegen om aan de hand van een beperkt aantal tips direct zijn toegevoegde waarde aan te tonen. Hij kán ook niet teveel in details duiken, iets wat in dit geval dus juist een voordeel is!
En voor de betreffende klanten heeft dit kennismakingsmodel ook naar tevredenheid gewerkt. Voor twee van de drie klanten was het zelfs een reden om nóg dieper op de materie in te gaan. Met hen is inmiddels een samenwerking aangegaan voor de langere termijn. Daaruit blijkt wel dat klanten de directe toegevoegde waarde van de online kennismaking écht hebben ervaren.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO: van cijferbaas tot strategische piloot

Denkt u dat een CFO louter de m/v van de cijfertjes is? Think again! Het ‘speelveld’ van de CFO gaat veel verder dan financieel beheer. Hij vervult een essentiële functie waarin hij meerdere rollen op zich neemt. Van strategisch en operationeel tot leidinggevend en ondersteunend. Wilt u als bedrijfsleider een duurzame en winstgevende koers varen? Dan is een CFO uw beste navigator. Nu meer dan ooit gezien de moeilijke tijden die veel bedrijven nopen tot aanpassen, snel schakelen en het onderste uit de kan halen.

Neus voor financiën, oog voor toekomst
Een Chief Financial Officer is vanzelfsprekend thuis in financiële kwesties. Hij produceert en beheert accurate cijfers, en presenteert die op een inzichtelijke manier. Zo neemt u weloverwogen beslissingen over de toekomst van uw bedrijf. Toekomst is hier de kern van de zaak: waar een boekhouder vooral achteromkijkt, richt de CFO zijn blik vooruit. Het verleden? Dat dient om waardevolle lessen uit te trekken en een betere toekomstkoers uit te stippelen.

Stevig verankerd in uw organisatie
De CFO kampt ten onrechte met een oubollig imago. Maar van een stoffig kantoor en kennis vergaren met de neus in de boeken is allang geen sprake meer. Een CFO leert ook en vooral door te doen, betrokken te zijn en te luisteren. Hij zit niet in een ivoren toren, maar beweegt zich onder uw medewerkers en klanten, partners en leveranciers. Zo krijgt hij een breed zicht op uw bedrijfsvoering en organisatiestructuur. Wat loopt gesmeerd? Waar zitten er hobbels? De CFO kijkt met een arendsoog én een frisse blik naar uw beleid.

Resultaatverbeteraar
Toegegeven, de CFO is veel met cijfers in de weer. Van cashflow en rentabiliteit tot kosten en baten. Maar het in kaart brengen van al die cijfers dient niet alleen als financiële informatievoorziening om u gerust te stellen. De ultieme doelstelling? Uw bedrijf positieve perspectieven bieden – op de korte en de lange termijn. Daartoe schat de CFO risico’s in, zoekt hij eventueel extra middelen, neemt hij de winstgevendheid van uw producten en diensten onder de loep, enzovoort. Geen cijfertjes om de cijfertjes, maar om samen met u de juiste strategie te bepalen.

Probleemoplosser
Een CFO is ook een vertaler, want hij interpreteert cijfers en maakt de vertaalslag naar een plan van aanpak. Hoe complex ook de materie, hij verpakt ze in een helder jasje en behapbare oplossingen zodat iedereen mee is. Wat daarbij komt kijken? Overtuigend communiceren, zowel met bedrijfsleiders en medewerkers als met andere stakeholders. Een lefgozer is de CFO niet. Hij wikt en weegt, heeft oog voor de juiste investeringen, gaat risico’s behoedzaam te lijf, en kan commerciële kansen inschatten. Zo helpt hij u om euvels uit de weg te ruimen en opportuniteiten te verzilveren.

Betrouwbare gps
U merkt het al: de CFO is vertrouwenspersoon en scheidsrechter, toezichthouder en leidinggever. Hij draagt een grote verantwoordelijkheid en biedt strategisch advies zodat u als bedrijfsleider de juiste keuzes maakt. Dankzij zijn vlijmscherpe analyses bewaakt hij niet alleen de kosten, maar stelt hij u in staat om nieuwe winstbronnen aan te boren. Daarbij houdt hij nauwgezet toezicht op juridische materies en rekent u op zijn integriteit. Hij omarmt verandering, juicht innovatie toe en zorgt er mee voor dat uw bedrijf de wind in de zeilen heeft.

CTA: Zoekt u als (snel)groeiend bedrijf iemand die u gecontroleerd door woelige wateren loodst? Of is uw bedrijf het noorden kwijt en twijfelt u over de juiste richting? Schakel een CFO in om bij te sturen en op volle kracht vooruit te varen.

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Beter laat, dan te laat

Wanneer ondernemers hulp zoeken voor het herstructureren van de bedrijfsvoering, is de timing van deze vraag essentieel. In sommige gevallen blijkt de onderneming technisch gezien al failliet en is men veel te laat op zoek gegaan naar hulp. Maar wanneer ben je als ondernemer te laat of juist nog wél op tijd? Eén van onze CFO’s neemt ons mee met enkele voorbeelden uit de praktijk…

In de dagelijkse praktijk bereiken ons regelmatig vragen van potentiële klanten hoe wij hen kunnen helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Als wij mogelijkheden zien om te herstructureren dan doen we dat uiteraard, eventueel met hulp van onze gespecialiseerde contacten. Maar in sommige gevallen bereiken deze vragen ons helaas te laat. Bij een quick scan van de situatie blijkt de onderneming al technisch failliet en kunnen we de zaken alleen nog maar netjes afwikkelen.”

Achter de feiten aan
“Ik herinner mij bijvoorbeeld een casus waarbij ik voor een ondernemer in één dag een quick scan heb gemaakt, met hierin vier mogelijke scenario’s. Uiteindelijk koos de ondernemer na een zorgvuldige afweging er noodgedwongen voor om te stoppen en zijn bedrijf af te wikkelen. Dit was weliswaar één van de voorgestelde scenario’s, maar het is wel gelijk het meest negatieve. Eigenlijk was deze ondernemer dus al te laat met het inschakelen van professionele hulp!”

“In een ander geval troffen wij ook een technisch bijna failliete onderneming. Door onze ingrepen in de bedrijfsvoering hebben we zijn bedrijf door een zeer lastige fase geholpen en hebben we de ondernemer geholpen met het afbouwen van zijn bankschulden. In een volgende fase hebben we zeer intensief gekeken naar het business- c.q. verdienmodel en de mogelijkheden om het hoofd blijvend boven water te houden. Was ook deze ondernemer maar op een eerder moment bij ons gekomen, dan hadden we nóg veel meer voor deze ondernemer kunnen betekenen…”

Succesvolle ommekeer
“Uiteraard zijn er ook succesverhalen. Zo was er een ondernemer die wél tijdig aan de bel trok en waarbij we de bank bijtijds een realistisch turnaround-scenario hebben voorgesteld.
Met resultaat! De onderneming is door de bank geherfinancierd en het bedrijf is weer winstgevend. Sterker, het loopt een jaar voor op de geraamde herstructureringsresultaten! Door het herstellen van het vertrouwen bij de bank en door intern een aantal verbeteringen door te voeren (zoals een offertecalculatie, doorbelasting van kosten aan de klant die eerst voor eigen rekening kwamen en inzicht in kosten per activiteit), is de onderneming weer op het rechte pad. Samen met het CFO Centrum worden er alweer plannen voor de toekomst uitgewerkt!”

“Als CFO kunnen wij u naast dit voorbeeld ook helpen bij het analyseren van eventuele exit-mogelijkheden (inclusief bedrijfswaardering), ondersteuning bij M&A-activiteiten (zowel aan de buy-side als de sell-side), de integratie van ondernemingen (post-acquisition integration) of het heronderhandelen van de financieringsstructuren met de bank. Daarvoor hoeft u ons alleen maar in te schakelen. Beter laat, dan te laat!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Een rooskleurige toekomst

Voor bedrijven die al langer kampen met financiële uitdagingen, kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Waar zit de pijn en waar begin je met ingrijpen? Bij het inzichtelijk maken van de problematiek én het veranderen van bedrijfsprocessen speelt de CFO een grote rol. Een van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen bij één van zijn opdrachtgevers…

“Sinds het begin van dit jaar ben ik betrokken bij een prachtig familiebedrijf, waar het al geruime tijd een kwestie is van flink de mouwen opstropen. De laatste twee jaar is het 35 jaar oude bedrijf -dat actief is in de voedingssector- al verlieslatend. Dit was het gevolg van aanhoudende omzetdaling, die op zijn beurt weer werd veroorzaakt door een tekort aan liquide middelen. Hierdoor konden er tenslotte minder grondstoffen worden aangekocht.”

Dubbel traject
“Bij de start van de samenwerking met het CFO Centrum was het eerste probleem dat opgelost diende te worden de liquiditeit. Maar onderliggend diende ook de rentabiliteit opgekrikt te worden om de banken en andere financiële instellingen weer over de streep te trekken. Het traject was dus dubbel en diende simultaan te worden uitgevoerd.

Als CFO Centrum hebben we inzicht en overzicht gecreëerd in de financiële cijfers door in ‘hun taal’ de relatie tussen aankoop/verkoop en verwerking duidelijk te maken en snel een aantal besparingsprogramma’s te activeren die op korte termijn resultaat konden opleveren.
Verder hebben we een factoring partner binnengebracht, om hiermee de liquiditeitspositie te ondersteunen.”

Rooskleurige toekomst
“De aanpak heeft al vruchten afgeworpen. Voor 2020 zijn de resultaten –ondanks de bovenop komende coronacrisis- break even. Wetende dat het bedrijf van een verlies van 1,5 miljoen kwam over 2019, is dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd is ook de omzet aan het groeien.

Om de toekomst niet alleen rooskleurig te kunnen zien maar ook daadwerkelijk te laten zijn, richten we ons nu op de meer langetermijnprojecten zoals een klantenselectie, het betalingsgedrag, een kostenreductie en verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. Allemaal om dit familiebedrijf niet alleen een mooie historie, maar ook een prachtig en gedegen vooruitzicht te geven.”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De kracht van de rapportage

Een brug slaan tussen de cijfers en de business, het is de belangrijkste rol van een CFO. Cijfers uit rapportages bieden een stevig fundament voor de beslissingen over de toekomst van een onderneming. Maar toch staat men nog niet altijd erg te springen om deze input van een CFO. Want rapportages, wat heb je daar nou aan?

CFO Koos de Jong heeft het al een aantal keren meegemaakt: verzet tegen de input van een CFO binnen een overleg. Men heeft zijn eigen inzichten, of gelooft minder in de voorspellende factor van de rapportages. En dat terwijl de CFO een zeer belangrijke rol speelt in het maken van plannen voor de toekomst van een onderneming. Koos vertelt graag over zijn ervaringen en neemt ons mee in de toegevoegde waarde van een rapportage.

“Koffiedik kijken”
“De rol van een CFO is inzicht verschaffen in het nu en voor de toekomst. Dit doet hij aan de hand van zijn rapportages. Deze juiste, betrouwbare en tijdige cijfers zijn erg belangrijk om als basis te dienen voor de plannen voor de toekomst van de onderneming. Want juist tijdens een overleg blijkt vaak een verschil van inzicht en heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid.

De kerntaak van de CFO is om hierin verbetering aan te brengen, ondanks veel geboden verzet. Menigmaal heb ik negatieve geluiden gehoord zoals ‘we hebben cijfers; ik heb mijn eigen overzicht’ of ‘waar hebben we inzicht voor nodig? Iedereen weet hoe we er voor staan!’ en zelfs ‘vooruit kijken is koffiedik kijken!’ Hoe moeilijk het soms ook is; een CFO moet dat verzet op een goede manier zien te breken en uiteindelijk zogezegd de thermometer in het bedrijf weten te steken.”

Discussie
“Belangrijk bij een gedegen rapportage is om een goede financiële en operationele managementrapportage op te tuigen in combinatie met een vaste overlegstructuur om deze informatie ook te bespreken. Een goed dashboard met de belangrijkste KPI’s die vooral op hoofdlijnen worden getoond, is hierbij een mooie start.

Het is aan de CFO om de bijbehorende discussie goed te leiden, vooral om de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk levert dit overleg al veel inzicht op en toont de rapportage zijn waarde. Zo was er een klant die veel weerstand bood tegen rapportages die mij uiteindelijk zei; ‘de informatie is zeer verhelderend én geeft direct aanknopingspunten tot actie!’. Dat is wat je als CFO probeert te bereiken.”

Stimulerende rol
“Het opvolgen van bevindingen op basis van de rapportage is erg belangrijk en kan tot weerstand leiden, omdat er een veranderingstraject kan volgen om de daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Ook in dit traject speelt de CFO een grote rol: de CFO moet het initiatief nemen om de organisatie mee te krijgen. Uiteindelijk leveren goede analyses en rapportages dan veelal dezelfde reacties op, zoals ‘we hebben deze klant al jaren, ik dacht dat hij winstgevend was!’, ‘zijn de kosten van ICT echt zó hoog?’ of ‘wat houden we toch weinig over van de brutomarge’. Dit is zeker het geval bij het uitsplitsen van de rapportage over bijvoorbeeld productcategorieën, klanten en kostencategorieën.

Zowel in het dagelijkse operationele werk als voor het realiseren van de strategie zijn rapportage en analyse de sleutel. Waarheden en aannames worden duidelijk en opportunities worden zichtbaar. Alles op basis van cijfers en nóg belangrijker: overleg en discussie hierover. De CFO speelt hierbij weer een sleutelrol om een brug te slaan tussen de cijfers en de business, en het tonen van realiteitszin tijdens discussies over de toekomst van de onderneming, op basis van zijn business-kennis en ervaring. Kortom; geen remmende, maar juist een stimulerende rol. En daarbij zijn de rapportages van de CFO van levensgroot belang!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu