< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

De CFO in de tweede golf

Nu de tweede golf van de coronapandemie realiteit is, staan vele ondernemingen voor de uitdaging om te gaan met de directe gevolgen van de bijbehorende nieuwe overheidsmaatregelen. Tegelijkertijd moet het vizier ook op de toekomst worden gericht en juist díe spanning tussen de korte en de lange termijn levert nog wel eens hoofdbrekens op bij ondernemers. CFO’s zijn in deze tijden dan ook erg druk om ondernemers bij deze problemen te helpen. Eén van onze CFO’s neemt ons mee in de dagelijkse praktijk…

“Nadat de NOW 1 voorbij was en de lockdown inmiddels achter de rug, raakten we al snel gewend aan de nieuwe situatie. Toch was het voor ons zaak om ook weer vooruit te denken: Hoe kunnen we er met de huidige economische situatie in gedachten voor zorgen dat we overeind blijven en zelfs blijven groeien? We hebben hiervoor een aantal acties ondernomen die ervoor moeten zorgen dat we deze twee doelstellingen ook halen, zelfs in deze tijd.”

Meerdere fronten
“Zo hebben we de relaties aangehaald met onze leveranciers en onze banden verstevigd. Samen streven we naar een verbetering van kwaliteit én klanttevredenheid. Om onze leveranciers beter te leren kennen zijn we op reis geweest naar de fabriek. Puur om te zien hoe zij het doen. Hoe beheren zij hun voorraden, magazijn en productieproces? Daarbij hebben we veel geleerd over onze leveranciers, dat helpt in de onderlinge verstandhouding en zo kunnen we samen inzetten op onze doelstelling voor betere kwaliteit en klanttevredenheid.”

“Er zijn uiteraard ook problemen op te lossen die spelen op de korte termijn. Zo zijn er op het gebied van teams en werknemers wel wat issues. Er is sprake van een hoge werkdruk en toch ook nog veel onzekerheid over de toekomst. In deze coronatijden is er meer ziekteverzuim uit voorzorg en liggen er ook daadwerkelijke besmettingen op de loer. Dit geeft druk op allerlei fronten bij ons personeel én de staf. Ook daar moeten we een luisterend oor zijn en een betrokken bestuurder.”

Onderdeel van het proces
“Ondertussen zijn we druk met de rapportage over Q3 met actuals en prognoses. Wat willen we? Wat gaan we volgend jaar doen? We kijken naar waar we kunnen investeren, waar we moeten bezuinigen. En groei met eigen machines betekent tenslotte ook dat we moeten investeren. Met welke mensen doen we dat? Wie wil met de groei meedoen?”

“We proberen daarom alle takken van de onderneming onderdeel te maken van het proces; dat is het personeel, de leveranciers, maar ook de raad van commissarissen. Met hen hebben we een strategy session gedaan. De commissarissen en het management hebben al jaren een bevriende relatie en zulke sessies helpen in het creëren van draagkracht op alle fronten. We hebben de commissarissen meegenomen in de plannen voor 2021 en daarna, mét de onzekerheden die er nu zijn. Zo zijn zij ook onderdeel van dit proces en gaan we met alle stakeholders op voor een bloeiende onderneming in de toekomst.”

“Er is uiteraard nog een hoop onzeker, maar we zijn positief. Terwijl we vinger aan de pols houden en inspelen op de actuele situaties op de werkvloer en in de cijfers, proberen we de toekomst naar onze eigen hand te zetten met de gehele onderneming. Met zijn allen voor een rooskleurige toekomst!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO als baken en reddingsboei in coronatijden

Al sinds maart houdt COVID-19 de economie in een wurggreep. Korte recessie gevolgd door een steil herstel? Tijdelijke of permanente schade aan het economische weefsel? Welke maatregelen nemen op korte en lange termijn? Als ondernemer heeft u in deze periode ongetwijfeld veel vragen … en weinig antwoorden. Gelukkig kunt u rekenen op een ‘reddende engel’ die uw organisatie ook nu perspectief biedt. Wie? De CFO natuurlijk!

Begeleiden in crisistijden
Als ondernemer maakt u zich terecht zorgen over de impact van de coronacrisis op uw bedrijf. Misschien kampt u met cashflowproblemen, bent u niet vertrouwd met de regels rond virtueel werken, of weet u niet voor welke steunmaatregelen u in aanmerking komt. Deze crisis kwam onverwacht en vereist daadkrachtige acties. COVID-19 is ook voor de CFO nieuw, maar hij is wél vertrouwd met crisisbeheer. Dat betekent dat hij het hoofd koel houdt, ook als de grond heet wordt onder de voeten. Bovendien is hij een evenwichtskunstenaar: hij vindt de juiste balans tussen crisismanagement en klaarstomen voor herstel.

Financiën doorlichten
Op financieel vlak werpt de CFO voor u licht op kwesties zoals cashflow, uitstel van betalingen, overbruggingskredieten, wanbetalingen, kredietverzekeringen en meer. Hij helpt u om de schade in te schatten en haalbare scenario’s te schetsen om die te compenseren. Dat kan door een beroep te doen op overheidsmaatregelen, technische werkloosheid in te roepen, investeringen uit te stellen, nieuwe kapitaalbronnen aan te boren, enzovoort. Hij maakt een grondige analyse van uw financiële situatie en doet voorstellen om die te verbeteren. Zo weet u alvast waar u vandaag aan toe bent en wat u morgen te wachten staat.

Menselijk kapitaal optimaliseren
De CFO heeft niet alleen oog voor de cijfers, maar ook voor de mensen. Daartoe werkt hij nauw samen met uw hr-afdeling, bijvoorbeeld om productiviteit en personeelskosten onder de loep te nemen. Let wel: talentvolle medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Het gaat dus niet zozeer om snoeien in uw resources, maar eerder om skills evalueren en optimaal inzetten. Door een nauwe samenwerking tussen hr en CFO neemt u weloverwogen beslissingen voor een veerkrachtig bedrijf. Ook met de juridische en fiscale aspecten van thuiswerken is de CFO vertrouwd. Zo voert u het ‘afstandswerken’ in volgens het boekje.

Vooruitzicht bieden
Wellicht de belangrijkste taak van de CFO is om u perspectief te bieden. Overeind blijven is één ding, groeien nog iets anders. En toch kan het, mits u de juiste beslissingen neemt op alle fronten. Met zijn brede blik op uw organisatie kijkt de CFO verder dan de impact op uw omzet en kosten. Hij deelt problemen in naargelang prioriteit, helpt u om gefaseerd te werken en flexibeler te reageren. Hij zorgt ervoor dat u opnieuw grip krijgt op financiële factoren, en begeleidt u bij het opstellen van plannen die de continuïteit én de ontwikkeling van uw bedrijf ten goede komen.

Samenvattend: in coronatijden schakelt u de CFO in om de vinger op de wonden te leggen en op te treden als problemsolver. Maar evengoed als klankbord om mee te sparren over (nieuwe) opportuniteiten, en als wegbereider voor een coronaproof én futureproof bedrijf.

CTA: Van crisis naar herstel en groei? Doe een beroep op onze parttime CFO’s!

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Maak (vrijblijvend) kennis met de Online CFO!

Bent u op zoek naar de expertise van een CFO, maar wilt u niet vastzitten aan een langlopende verbintenis? Dan is de Online CFO iets voor uw onderneming! Met dit online kennismakingsmodel ervaart uw onderneming in vier uur tijd de toegevoegde waarde van de expertise van de CFO, zonder dat u daarbij een langlopende verplichting aangaat. Verschillende klanten gingen u al voor en kozen voor de online dienstverlening van de Online CFO, met mooie resultaten tot gevolg! 

De CFO’s hielpen verschillende bedrijven al verder aan de hand van dit vierurenmodel, waarin ondernemingen vier keer één uur online worden bijgestaan. Eén van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen met deze online kennismaking:

“Recentelijk heb ik een drietal bedrijven mogen helpen via onze online kennismaking. Het waren mooie opdrachten waarbij we in korte tijd waarde konden toevoegen aan bedrijfsvoering en de totale ondernemingen van onze klanten. Zo begeleidde ik een klant bij een subsidieaanvraag bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en hebben we naar aanleiding van de coronacrisis bij een bedrijf het pakket-concept aangewend om de behoefte van vereist werkkapitaal in kaart te brengen.”

“Een ander mooi voorbeeld was een klant die een second opinion wilden over hun nieuwe businessplan, dat zij een ‘groeiplan’ noemden. We hebben hun plan kritisch doorgelicht en konden uiteindelijk bevestigen dat hun businessplan klopte. Er was voldoende werkkapitaal en het plan had de juiste accenten. Zowel in de aanpassing van de aanpak met meer focus op de direct sales en de webshop, als in de aanpassing van het assortiment naar een hoger segment met hogere marges.
Anderzijds was onze bevinding dat er voor een ‘groeiplan’ te weinig sprake was van groei (5 procent). Dit resulteerde in de vraag vanuit de klant om te helpen met een cashplanning voor een écht groeiplan. Het is ons uiteindelijk gelukt om hiervoor een krachtig framework op te zetten waarmee de klant verder kan. Een mooie opdracht dus, met een mooi resultaat!”

Mooi platform
“Het vierurenmodel van de online samenwerking is een mooi platform voor klanten om kennis te maken met onze diensten, no strings attached. Gezien het korte tijdsbestek is de CFO er alles aan gelegen om aan de hand van een beperkt aantal tips direct zijn toegevoegde waarde aan te tonen. Hij kán ook niet teveel in details duiken, iets wat in dit geval dus juist een voordeel is!
En voor de betreffende klanten heeft dit kennismakingsmodel ook naar tevredenheid gewerkt. Voor twee van de drie klanten was het zelfs een reden om nóg dieper op de materie in te gaan. Met hen is inmiddels een samenwerking aangegaan voor de langere termijn. Daaruit blijkt wel dat klanten de directe toegevoegde waarde van de online kennismaking écht hebben ervaren.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO: van cijferbaas tot strategische piloot

Denkt u dat een CFO louter de m/v van de cijfertjes is? Think again! Het ‘speelveld’ van de CFO gaat veel verder dan financieel beheer. Hij vervult een essentiële functie waarin hij meerdere rollen op zich neemt. Van strategisch en operationeel tot leidinggevend en ondersteunend. Wilt u als bedrijfsleider een duurzame en winstgevende koers varen? Dan is een CFO uw beste navigator. Nu meer dan ooit gezien de moeilijke tijden die veel bedrijven nopen tot aanpassen, snel schakelen en het onderste uit de kan halen.

Neus voor financiën, oog voor toekomst
Een Chief Financial Officer is vanzelfsprekend thuis in financiële kwesties. Hij produceert en beheert accurate cijfers, en presenteert die op een inzichtelijke manier. Zo neemt u weloverwogen beslissingen over de toekomst van uw bedrijf. Toekomst is hier de kern van de zaak: waar een boekhouder vooral achteromkijkt, richt de CFO zijn blik vooruit. Het verleden? Dat dient om waardevolle lessen uit te trekken en een betere toekomstkoers uit te stippelen.

Stevig verankerd in uw organisatie
De CFO kampt ten onrechte met een oubollig imago. Maar van een stoffig kantoor en kennis vergaren met de neus in de boeken is allang geen sprake meer. Een CFO leert ook en vooral door te doen, betrokken te zijn en te luisteren. Hij zit niet in een ivoren toren, maar beweegt zich onder uw medewerkers en klanten, partners en leveranciers. Zo krijgt hij een breed zicht op uw bedrijfsvoering en organisatiestructuur. Wat loopt gesmeerd? Waar zitten er hobbels? De CFO kijkt met een arendsoog én een frisse blik naar uw beleid.

Resultaatverbeteraar
Toegegeven, de CFO is veel met cijfers in de weer. Van cashflow en rentabiliteit tot kosten en baten. Maar het in kaart brengen van al die cijfers dient niet alleen als financiële informatievoorziening om u gerust te stellen. De ultieme doelstelling? Uw bedrijf positieve perspectieven bieden – op de korte en de lange termijn. Daartoe schat de CFO risico’s in, zoekt hij eventueel extra middelen, neemt hij de winstgevendheid van uw producten en diensten onder de loep, enzovoort. Geen cijfertjes om de cijfertjes, maar om samen met u de juiste strategie te bepalen.

Probleemoplosser
Een CFO is ook een vertaler, want hij interpreteert cijfers en maakt de vertaalslag naar een plan van aanpak. Hoe complex ook de materie, hij verpakt ze in een helder jasje en behapbare oplossingen zodat iedereen mee is. Wat daarbij komt kijken? Overtuigend communiceren, zowel met bedrijfsleiders en medewerkers als met andere stakeholders. Een lefgozer is de CFO niet. Hij wikt en weegt, heeft oog voor de juiste investeringen, gaat risico’s behoedzaam te lijf, en kan commerciële kansen inschatten. Zo helpt hij u om euvels uit de weg te ruimen en opportuniteiten te verzilveren.

Betrouwbare gps
U merkt het al: de CFO is vertrouwenspersoon en scheidsrechter, toezichthouder en leidinggever. Hij draagt een grote verantwoordelijkheid en biedt strategisch advies zodat u als bedrijfsleider de juiste keuzes maakt. Dankzij zijn vlijmscherpe analyses bewaakt hij niet alleen de kosten, maar stelt hij u in staat om nieuwe winstbronnen aan te boren. Daarbij houdt hij nauwgezet toezicht op juridische materies en rekent u op zijn integriteit. Hij omarmt verandering, juicht innovatie toe en zorgt er mee voor dat uw bedrijf de wind in de zeilen heeft.

CTA: Zoekt u als (snel)groeiend bedrijf iemand die u gecontroleerd door woelige wateren loodst? Of is uw bedrijf het noorden kwijt en twijfelt u over de juiste richting? Schakel een CFO in om bij te sturen en op volle kracht vooruit te varen.

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Beter laat, dan te laat

Wanneer ondernemers hulp zoeken voor het herstructureren van de bedrijfsvoering, is de timing van deze vraag essentieel. In sommige gevallen blijkt de onderneming technisch gezien al failliet en is men veel te laat op zoek gegaan naar hulp. Maar wanneer ben je als ondernemer te laat of juist nog wél op tijd? Eén van onze CFO’s neemt ons mee met enkele voorbeelden uit de praktijk…

In de dagelijkse praktijk bereiken ons regelmatig vragen van potentiële klanten hoe wij hen kunnen helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Als wij mogelijkheden zien om te herstructureren dan doen we dat uiteraard, eventueel met hulp van onze gespecialiseerde contacten. Maar in sommige gevallen bereiken deze vragen ons helaas te laat. Bij een quick scan van de situatie blijkt de onderneming al technisch failliet en kunnen we de zaken alleen nog maar netjes afwikkelen.”

Achter de feiten aan
“Ik herinner mij bijvoorbeeld een casus waarbij ik voor een ondernemer in één dag een quick scan heb gemaakt, met hierin vier mogelijke scenario’s. Uiteindelijk koos de ondernemer na een zorgvuldige afweging er noodgedwongen voor om te stoppen en zijn bedrijf af te wikkelen. Dit was weliswaar één van de voorgestelde scenario’s, maar het is wel gelijk het meest negatieve. Eigenlijk was deze ondernemer dus al te laat met het inschakelen van professionele hulp!”

“In een ander geval troffen wij ook een technisch bijna failliete onderneming. Door onze ingrepen in de bedrijfsvoering hebben we zijn bedrijf door een zeer lastige fase geholpen en hebben we de ondernemer geholpen met het afbouwen van zijn bankschulden. In een volgende fase hebben we zeer intensief gekeken naar het business- c.q. verdienmodel en de mogelijkheden om het hoofd blijvend boven water te houden. Was ook deze ondernemer maar op een eerder moment bij ons gekomen, dan hadden we nóg veel meer voor deze ondernemer kunnen betekenen…”

Succesvolle ommekeer
“Uiteraard zijn er ook succesverhalen. Zo was er een ondernemer die wél tijdig aan de bel trok en waarbij we de bank bijtijds een realistisch turnaround-scenario hebben voorgesteld.
Met resultaat! De onderneming is door de bank geherfinancierd en het bedrijf is weer winstgevend. Sterker, het loopt een jaar voor op de geraamde herstructureringsresultaten! Door het herstellen van het vertrouwen bij de bank en door intern een aantal verbeteringen door te voeren (zoals een offertecalculatie, doorbelasting van kosten aan de klant die eerst voor eigen rekening kwamen en inzicht in kosten per activiteit), is de onderneming weer op het rechte pad. Samen met het CFO Centrum worden er alweer plannen voor de toekomst uitgewerkt!”

“Als CFO kunnen wij u naast dit voorbeeld ook helpen bij het analyseren van eventuele exit-mogelijkheden (inclusief bedrijfswaardering), ondersteuning bij M&A-activiteiten (zowel aan de buy-side als de sell-side), de integratie van ondernemingen (post-acquisition integration) of het heronderhandelen van de financieringsstructuren met de bank. Daarvoor hoeft u ons alleen maar in te schakelen. Beter laat, dan te laat!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Een rooskleurige toekomst

Voor bedrijven die al langer kampen met financiële uitdagingen, kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Waar zit de pijn en waar begin je met ingrijpen? Bij het inzichtelijk maken van de problematiek én het veranderen van bedrijfsprocessen speelt de CFO een grote rol. Een van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen bij één van zijn opdrachtgevers…

“Sinds het begin van dit jaar ben ik betrokken bij een prachtig familiebedrijf, waar het al geruime tijd een kwestie is van flink de mouwen opstropen. De laatste twee jaar is het 35 jaar oude bedrijf -dat actief is in de voedingssector- al verlieslatend. Dit was het gevolg van aanhoudende omzetdaling, die op zijn beurt weer werd veroorzaakt door een tekort aan liquide middelen. Hierdoor konden er tenslotte minder grondstoffen worden aangekocht.”

Dubbel traject
“Bij de start van de samenwerking met het CFO Centrum was het eerste probleem dat opgelost diende te worden de liquiditeit. Maar onderliggend diende ook de rentabiliteit opgekrikt te worden om de banken en andere financiële instellingen weer over de streep te trekken. Het traject was dus dubbel en diende simultaan te worden uitgevoerd.

Als CFO Centrum hebben we inzicht en overzicht gecreëerd in de financiële cijfers door in ‘hun taal’ de relatie tussen aankoop/verkoop en verwerking duidelijk te maken en snel een aantal besparingsprogramma’s te activeren die op korte termijn resultaat konden opleveren.
Verder hebben we een factoring partner binnengebracht, om hiermee de liquiditeitspositie te ondersteunen.”

Rooskleurige toekomst
“De aanpak heeft al vruchten afgeworpen. Voor 2020 zijn de resultaten –ondanks de bovenop komende coronacrisis- break even. Wetende dat het bedrijf van een verlies van 1,5 miljoen kwam over 2019, is dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd is ook de omzet aan het groeien.

Om de toekomst niet alleen rooskleurig te kunnen zien maar ook daadwerkelijk te laten zijn, richten we ons nu op de meer langetermijnprojecten zoals een klantenselectie, het betalingsgedrag, een kostenreductie en verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. Allemaal om dit familiebedrijf niet alleen een mooie historie, maar ook een prachtig en gedegen vooruitzicht te geven.”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De kracht van de rapportage

Een brug slaan tussen de cijfers en de business, het is de belangrijkste rol van een CFO. Cijfers uit rapportages bieden een stevig fundament voor de beslissingen over de toekomst van een onderneming. Maar toch staat men nog niet altijd erg te springen om deze input van een CFO. Want rapportages, wat heb je daar nou aan?

CFO Koos de Jong heeft het al een aantal keren meegemaakt: verzet tegen de input van een CFO binnen een overleg. Men heeft zijn eigen inzichten, of gelooft minder in de voorspellende factor van de rapportages. En dat terwijl de CFO een zeer belangrijke rol speelt in het maken van plannen voor de toekomst van een onderneming. Koos vertelt graag over zijn ervaringen en neemt ons mee in de toegevoegde waarde van een rapportage.

“Koffiedik kijken”
“De rol van een CFO is inzicht verschaffen in het nu en voor de toekomst. Dit doet hij aan de hand van zijn rapportages. Deze juiste, betrouwbare en tijdige cijfers zijn erg belangrijk om als basis te dienen voor de plannen voor de toekomst van de onderneming. Want juist tijdens een overleg blijkt vaak een verschil van inzicht en heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid.

De kerntaak van de CFO is om hierin verbetering aan te brengen, ondanks veel geboden verzet. Menigmaal heb ik negatieve geluiden gehoord zoals ‘we hebben cijfers; ik heb mijn eigen overzicht’ of ‘waar hebben we inzicht voor nodig? Iedereen weet hoe we er voor staan!’ en zelfs ‘vooruit kijken is koffiedik kijken!’ Hoe moeilijk het soms ook is; een CFO moet dat verzet op een goede manier zien te breken en uiteindelijk zogezegd de thermometer in het bedrijf weten te steken.”

Discussie
“Belangrijk bij een gedegen rapportage is om een goede financiële en operationele managementrapportage op te tuigen in combinatie met een vaste overlegstructuur om deze informatie ook te bespreken. Een goed dashboard met de belangrijkste KPI’s die vooral op hoofdlijnen worden getoond, is hierbij een mooie start.

Het is aan de CFO om de bijbehorende discussie goed te leiden, vooral om de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk levert dit overleg al veel inzicht op en toont de rapportage zijn waarde. Zo was er een klant die veel weerstand bood tegen rapportages die mij uiteindelijk zei; ‘de informatie is zeer verhelderend én geeft direct aanknopingspunten tot actie!’. Dat is wat je als CFO probeert te bereiken.”

Stimulerende rol
“Het opvolgen van bevindingen op basis van de rapportage is erg belangrijk en kan tot weerstand leiden, omdat er een veranderingstraject kan volgen om de daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Ook in dit traject speelt de CFO een grote rol: de CFO moet het initiatief nemen om de organisatie mee te krijgen. Uiteindelijk leveren goede analyses en rapportages dan veelal dezelfde reacties op, zoals ‘we hebben deze klant al jaren, ik dacht dat hij winstgevend was!’, ‘zijn de kosten van ICT echt zó hoog?’ of ‘wat houden we toch weinig over van de brutomarge’. Dit is zeker het geval bij het uitsplitsen van de rapportage over bijvoorbeeld productcategorieën, klanten en kostencategorieën.

Zowel in het dagelijkse operationele werk als voor het realiseren van de strategie zijn rapportage en analyse de sleutel. Waarheden en aannames worden duidelijk en opportunities worden zichtbaar. Alles op basis van cijfers en nóg belangrijker: overleg en discussie hierover. De CFO speelt hierbij weer een sleutelrol om een brug te slaan tussen de cijfers en de business, en het tonen van realiteitszin tijdens discussies over de toekomst van de onderneming, op basis van zijn business-kennis en ervaring. Kortom; geen remmende, maar juist een stimulerende rol. En daarbij zijn de rapportages van de CFO van levensgroot belang!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Zo zijn ondernemers klaar voor de toekomst!

Een goede voorbereiding is het halve werk. Veel van onze klanten hebben in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid om de eerste klappen van de coronacrisis te overleven. In de komende periode zetten ze zich schrap voor wat komen gaat. Maar hoe bereid je je voor op een toekomst die onzeker is en welke stappen zijn hier voor nodig?

MKB’ers zijn van cruciaal belang in het aanjagen van het economische herstel na de periode van recessie die inmiddels aangebroken is. Het MKB vormt tenslotte een essentieel onderdeel van onze economie. Ondanks de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid, is er al veel financiële schade toegebracht aan het MKB. Deskundig financieel advies zal in de komende periode van cruciaal belang blijken voor het MKB. Dit advies kan worden opgesplitst in drie elementen: het reageren, het plannen en het terugveren.

 

Reageer!
MKB’ers zijn niet altijd even sterk in strategische planning, terwijl dit juist nu van groot belang is. De wereld is aanzienlijk veranderd, ook voor de ondernemers. We zitten nu bijna aan het einde van de eerste reactiefase, die vooral draaide om het lijfsbehoud. Belangrijke actiepunten hierbij waren onder andere het aanvragen van overheidssteun, onderhandelingen met schuldeisers om de druk op de balans te verlichten en de – korte termijn – cash flow. In deze fase is professionele ondersteuning voor veel ondernemers een enorme steun geweest.

Plan!
De coronacrisis wordt vaak omschreven als ‘ongekend’ en er zijn weinig of geen gegevens uit vergelijkbare crises om toekomstige resultaten mee te voorspellen. De recessie zorgt voor onzekerheid en verschil in impact tussen verschillende sectoren: economen voorspellen een langdurige recessie waarbij het maar de vraag is welke ondernemingen het zullen overleven.

Om dit laatste scenario te ontwijken kunnen ondernemers zich voorbereiden op de (onzekere) toekomst aan de hand van scenarioplanning. Een middel dat weliswaar traditioneel vaker door grote bedrijven wordt toegepast, maar scenarioplanning en de voordelen hiervan zijn net zo goed toepasbaar op (en gunstig voor) het MKB.

Door verschillende scenario’s te schetsen en hiervoor een planning op te stellen – positief, negatief en ergens daartussenin – kunnen tastbare actieplannen worden gemaakt voor ieder scenario. Vervolgens kunnen die actieplannen worden uitgerold wanneer duidelijker wordt hoe de toekomst eruit ziet. Het is voor ondernemers verstandig om hierbij een aantal kritische vragen stellen, zoals:

  • Kijkend naar de eindconsument: Wie gaan er kopen? Hoeveel klanten zijn te verwachten? Wat gaan ze kopen en via welke kanalen?
  • Onder zakelijke klanten: Welke bedrijven zullen min of meer normaal doorgaan en welke komen in kleine of grotere problemen?
  • Zullen al onze concurrenten er nog zijn (niet alleen de grote, maar ook de kleine)? En in welke omvang?
  • Zal onze toeleveringsketen intact zijn? Waar zitten de risico’s? Hoe kan de continuïteit van de levering worden geborgd? Wat zal de prijsontwikkeling voor de inkoop zijn in vergelijking met nu?
  • Met welk ziekteverzuim van het personeel moeten we rekening houden? En doen we genoeg om ons personeel te beschermen?

Veer terug!
Indien goed voorbereid, zal het MKB zich sneller kunnen herstellen. Als tegen het einde van 2020 en het begin van 2021 een duidelijker economisch beeld ontstaat, kan een goede voorbereiding van belang zijn om sneller in te spelen op de realiteit.

In de tussentijd moeten ondernemers aan de hand van de gekozen strategie de kritische succesfactoren (KSF’s) identificeren die van invloed zijn op hun herstelvermogen en het vermogen om weer te gaan groeien. Met een set van dynamische KPI’s kan vervolgens worden gevolgd in hoeverre nieuwe doelen worden behaald.
Hierbij is het wel van belang ook het personeel te informeren over genomen beslissingen en over de voortgang die wordt bereikt, zodat hun betrokkenheid behouden blijft.

Door grip te krijgen op KPI’s als cash flow, klantenbehoud en/of werkkapitaal, is er weinig dat een goed voorbereide onderneming weerhoudt om de huidige economische en maatschappelijke problemen niet slechts te overleven, maar ook weer op te gaan bloeien.

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Dagboek van een CFO (in coronatijd)

De afgelopen maanden waren voor veel van onze klanten een ware rollercoaster. Bloeiende ondernemingen gingen van het licht naar de duisternis en CFO’s hebben zich op vele fronten ingezet om ondernemers weer een streepje licht aan het einde van de tunnel te laten zien.
Hoe zagen die eerste weken in de coronacrisis eruit en wat hebben CFO’s in de afgelopen tijd meegemaakt? We delen het verhaal van een CFO in coronatijd…

“Het is de eerste helft van maart, nog vóór de ‘corona-lockdown’. De planning van de liquiditeiten wijst er op dat het spannend wordt. De orders lopen nog wat achter op de prognose en er is toch wel extra geld nodig als dit niet aantrekt. Verder loopt de week normaal; een vergadering met de accountant, het rondmaken van de planning voor de diverse jaareinde-afsluitingen. Lichtpuntje is de goedkeuring van de WBSO-aanvraag!”

 

Aftasten en afwegen
“Week 1 van de coronamaatregelen: er is een hoop te doen! Bijna dagelijks heb ik contact met de DGA over de nieuwe situatie. Het virtuele werken is voor medewerkers in deze traditionele organisatie lastig. Wat zijn de regels? Wat kan er?
Ondertussen start ik met de inschatting van de ‘schade’ en zijn we in afwachting van de diverse steunmaatregelingen. Ook de vakbond speelt een rol; wat gaan zij voor ‘guidance’ geven?
Oudere medewerkers zijn bang voor hun gezondheid of hun naasten die zorgbehoevend zijn. We zijn constant bezig met het afwegen van onze stappen en het bepalen van de strategie.
De DGA vraagt tegelijkertijd veel input voor communicatie met medewerkers. Hij moet zorgen dat er een positieve stemming blijft, want het is inmiddels overleven geworden!”

“In week 2 en 3 zijn we wekelijks druk met een update van de liquiditeitsbegroting. We schatten dit in met wat er bekend is en sturen we brieven naar de Belastingdienst met aanvragen voor uitstel van betalingen. Inmiddels wordt alles rondom de NOW-regeling langzaamaan duidelijk en we beginnen met een inschatting van de verwachte omzet. Het is geen goednieuwsshow, we zijn erg voorzichtig en kritisch over de perspectieven.”

Al doende leert men…
“Het is week 4, tijd om de NOW-aanvraag in te dienen. Ook worden de uitwisselingen met de Belastingdienst vele malen intensiever. Veel is onduidelijk: welke aanvragen en welke brieven zijn er nodig? Via welk forum moet dit, op welke BV’s en fiscale eenheid? En vooral ook, wanneer? Daarnaast kun je uitstel van betaling pas aanvragen op het moment dat een aanslag is opgelegd. Dus al het vooraf aangevraagde uitstel moet achteraf opnieuw worden ingediend. Al doende leert men…”

“Vanaf week 5 wordt de liquiditeitsforecast een wekelijks terugkerend item. Elke nieuwe machine die het bedrijf verkoopt, is een feestje voor de liquiditeiten! Met het belastinguitstel en de NOW-regeling kunnen we wel vooruit tot na de zomer, maar het blijft spannend. Ondertussen wordt ook een eventuele nieuwe financiële injectie door de DGA besproken. Hij gaat richting de pensioengerechtigde leeftijd en we bespreken zijn mogelijkheden. Hoe lang wil hij nog door? Hoeveel geld wil hij er nog zelf insteken om te overleven? En hoe ziet zijn opgebouwde pensioen er uit? De bank is in het geheel niet meewerkend en wil het bedrijf alleen helpen als de DGA zelf ook veel inbrengt. Om de huidige kredietfaciliteit bij de bank niet in het geding te brengen, laten we het voor wat het is. Het is hopen op het beste.”

Hoera voor de cashflow!
“Het is inmiddels eind juni en alle voorwaarden rondom de NOW 2-regeling zijn inmiddels bekend. Ondertussen wordt er een grote machine verkocht die al op voorraad stond. Het gaat geen winst genereren, maar zorgt wel voor cashflow en daar zijn we heel erg blij mee!
De laatste periode wordt het verhaal gelukkig alweer positiever: de omzet is toch minder slecht gebleken dan we vooraf dachten! We wachten dus nog even af voor we een verdere aanvraag voor de NOW 2-regeling doen. Ook het betalen van belastingen laten we gewoon doorgaan en we vragen nog even geen verder uitstel aan. Dit moeten we tenslotte toch een keer betalen. En vooralsnog kan dat nu wel weer uit de verbeterende cashflow!”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Klaar voor de toekomst – vervolg

In tijden van een flinke afname van omzet of afzet is het soms lastig om de focus verder te leggen dan het heden. Toch zijn we bij veel van onze klanten momenteel druk bezig om te kijken naar de toekomst van hun onderneming en kijken we verder dan de huidige crisis. Hoe gaat het bedrijf de komende periode verder? Hoe zit het met de langere termijn? Waar liggen mogelijkheden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren? Is de huidige werksituatie daar klaar voor? Als CFO kijken we naar alle onderdelen van het bedrijf.

Vorige week bespraken we al hoe de werksituatie bij veel van onze klanten ingrijpend is veranderd en hoe wij als CFO’s druk bezig zijn om onze klanten te helpen <https://www.cfocentrum.nl/klaar-voor-de-toekomst/> om vanuit deze situatie weer future proof te worden. Dit doen we bijvoorbeeld door een uitvoerige financiële analyse en een SWOT-analyse, die we vertalen in een financial forecast. En hoewel dit uiteraard een belangrijk deel van de huidige werkzaamheden bij onze klanten is, gaat onze inzet ook verder.
Zo spelen ook het personeel en de business and operations een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van een onderneming! 

Alignment
Het personeel is de motor van een organisatie en bepaalt in grote mate de kwaliteit, klanttevredenheid en klantervaring. Maar tegelijkertijd kan de personeelsbezetting – bijvoorbeeld door verschillende contractuele voorwaarden – in tijden van afzet- of omzetdaling ook een flinke kostenpost zijn. Als CFO zijn wij dan ook druk bezig om de personeelsbezetting bij onze klanten zodanig te optimaliseren dat deze flexibel zijn waar mogelijk. Zo kan er worden opgeschaald indien nodig, maar kunnen onze klanten vooral ook inkrimpen in tijden van een omzetdaling.

Omdat een tevreden werknemer goud waard kan zijn voor een onderneming, denken we ook met de ondernemer mee over manier om het personeel zo veel mogelijk aligned te krijgen en houden. Alignment zorgt er voor dat het personeel zich kan identificeren met de ambitie, missie en visie van het bedrijf. Is dit op orde? Dan geeft een werknemer de volle honderd procent van zichzelf voor de onderneming. En dat resultaat merk je! Een organische leiderschapsstijl kan hierin een belangrijke rol spelen. Mensen zijn tenslotte geen tools, maar organische wezens die met een organische manier van besturen – met ruimte voor zelfleiderschap en zelfinitiatief – van grote waarde kunnen zijn en het verschil kunnen maken!

Business and operations
Juist door de belangrijke rol van het personeel verdienen ook de business & operations activiteiten van onze klanten voldoende aandacht. Is alles zodanig geregeld dat het personeel zich ook in de toekomst volledig voor het bedrijf kan inzetten? Hoe zit het met de IT-voorzieningen van de onderneming? Hoe flexibel is deze? We analyseren de IT-afdeling op flexibiliteit, om bijvoorbeeld thuiswerken makkelijker en prettiger te maken.

Daarnaast zijn ook de sustainability- of duurzaamheidsactiviteiten van een onderneming belangrijk. Welke invloed hebben keuzes voor bepaalde werkwijzen, grondstoffen of materialen op de langere termijn, zowel op het gebied van duurzaamheid als de financiën? We brengen deze activiteiten in kaart en werpen een kritische blik vanuit het oogpunt van een circulaire economie.

Tot Slot
In onze artikelen over het ‘Future Proof maken van de business’ hebben we een beeld gegeven van de rol die wij als CFO bij kleine en middelgrote bedrijven momenteel spelen. Deze gaat verder dan alleen finance. We denken mee over alle facetten van de business en de vragen die ondernemers daarover hebben. Voor nu, maar zeker ook voor wat gaat komen. Klaar zijn voor de toekomst kan wel eens hét verschil maken!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu