< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

Waar blijft het rendement op de investeringen?

Diverse bedrijven waar wij mee samenwerken, hebben vlak voor de crisis hun nek uitgestoken en worden nu extra hard geraakt. Hoewel het in de kern verschillende type bedrijven zijn, had het coronavirus voor deze klanten niet op een slechter moment kunnen komen. Juist in deze tijd helpt de rol van sparringpartner van parttime CFO’s veel ondernemers verder.

In 2019 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Het komende jaar zag er goed uit, plannen werden gemaakt, nieuwe initiatieven genomen, investeringen gepland.

Denk aan seizoensgebonden klanten, zoals bedrijven in de horeca, die na een rustige winter warm lopen voor een mooi voorjaar. Er zijn klanten die in de winterperiode achterstallig onderhoud plegen, met de insteek om de teruggelopen inkomsten in te halen als de normaliter meer lucratieve lente komt.
Of bedrijven die investeren in innovatieve projecten, zoals een nieuw product of een technologische ontwikkeling. De voorgenomen introductie of lancering kan ineens zo maar maanden naar achteren worden geschoven. En wat dan? De financiering voor dat soort investeringen houdt altijd wel rekening met een uitloop. Maar wat kun je met onverwacht uitstel van een half jaar, een jaar, of misschien wel langer? Dit levert onze klanten logischerwijs flinke hoofdbrekens op!
Of het voorbeeld van een – in het hart gezond – bedrijf, dat in de laatste fase van een financiering zit. Ineens staan alle seinen op rood.. Het is niet moeilijk uit te leggen wat daar gebeurt.

Steun in de rug
Voor al deze bedrijven doen we al het nodige:

 • We kijken naar de steunmaatregelen.
 • We houden een scherp oog op de cash.
 • We zijn bezig met alle mogelijke scenario’s.
 • etc.

Maar de allerbelangrijkste rol die we hier hebben is de rol van sparringpartner. De ondernemer die we ondersteunen heeft zijn nek uitgestoken en ziet ineens dat het risico exponentieel is toegenomen. In een aantal van deze gevallen is vooral een rol als gesprekspartner, een luisterend oor, een mentale steun in de rug, erg belangrijk.

Het gaat niet altijd om de directe oplossing; een keer goed je hart luchten kan al helpen om verder te kunnen gaan, om de handschoen weer op te pakken. Daarin kan een parttime CFO van grote waarde zijn, want ook als klankbord speelt de CFO nu een zeer belangrijke rol. Een rol die er voor zorgt dat de ondernemer ook in deze onzekere tijden de moed blijft vinden om er weer vol tegenaan te gaan!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO, nu vooral sparringpartner

Bijna iedere ondernemer voelt op dit moment de impact van de coronacrisis op de dagelijkse financiën van het bedrijf. Een belangrijk aspect tijdens deze crisis, zo niet het belangrijkste, is de ondersteuning van de ondernemer bij het overzien van de situatie, het beperken van de risico’s en het maken van plannen. Voor ondernemers is de rol van een (sparring)partner in deze dagen –ondanks alle urgente financiële zaken- misschien wel het belangrijkste.

Afgelopen zondag was Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, bij WNL. Hij vertelde over één van de grote problemen waar ondernemers nu tegenaan lopen. De inkomsten zijn teruggelopen, de kosten lopen door (en deze maand komt het vakantiegeld daar nog eens bij) en de vooruitzichten zijn onzeker, onduidelijk en niet optimistisch. Bij wie kan de ondernemer daarvoor terecht? Met wie kan hij sparren?

 

Klankbord
Vonhof schetste de situatie van ondernemers die hun problemen niet willen of kúnnen delen. Vaak vanwege de gevolgen die dit heeft voor de relatie met klanten of leverancier, maar ook vaak thuis niet. Alles om maar te voorkomen dat hun partner ongerust wordt.
Ondernemers hebben een grote behoefte aan een sparringpartner, een klankbord bij wie ze met hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Als CFO hebben we de eerste weken vooral de focus móéten hebben op de urgente problematiek: de cashflow, de steunmaatregelen, kostenreductie, de aanpassing van verdienmodellen, enzovoorts. Nu zijn we bijna 2 maanden verder en is er enige rust ten aanzien van al die vraagstukken. Niet dat ze zijn opgelost, maar er is wel een relatieve rust gekomen. De risico’s zijn bekend ­­–net zoals de uitdagingen– en de eerste paniek is voorbij.

Meedenken
De aandacht van de CFO verschuift nu naar het meedenken met de ondernemer. Als parttime CFO zijn we wekelijks bij de bedrijven. We kennen de businessmodellen, de uitdagingen en de kansen. We kennen het bedrijf ook van binnenuit en we kennen de omvang van de problemen. De ondernemer kan met ons vrijuit praten over zijn problemen en plannen. Dat geeft ons een goede uitgangspositie om samen met die ondernemer te kijken naar de mogelijkheden die hij heeft:

 • Waar zitten de kansen, de mogelijkheden en wat zijn de bijbehorende risico’s?
 • Hoe snel kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd, welke kosten / uitgaven zijn daaraan verbonden en zijn de financiën daarvoor beschikbaar?
 • Is het nu het moment om moeilijke keuzes te maken, keuzes die eerder steeds uit de weg zijn gegaan?
 • Is het misschien verstandig een stapje terug te doen en met een wat kleinere omvang verder te gaan?
 • Of is dit juist hét moment om een samenwerking aan te gaan en krachten te bundelen?

Als parttime c.q. portfolio CFO komen al onze CFO’s bij meerdere bedrijven. Ze zien verschillende situaties en verschillende oplossingen. De oplossing vanuit het ene bedrijf kan zomaar eens een opening zijn voor de problemen van een ander bedrijf, in wellicht zelfs een heel andere bedrijfstak.

Met de kennis en ervaring vanuit meerdere bedrijven én de kennis en ervaring van een groep van collega’s die in dezelfde setting werken, zitten onze CFO’s in een ideale positie om de rol van sparringpartner in te nemen voor de ondernemer.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De steile leercurve met Corona

Het lijkt wel alsof we de laatste weken een spoedcursus hebben gekregen in hoe te handelen in een onvoorzien scenario. Risicomanagement is tenslotte in het verleden voor veel ondernemers nooit echt een focus geweest. En als er al voldoende aandacht aan werd besteed, is het maar de vraag hoeveel ondernemers rekening hebben gehouden met een scenario waarin de omzet ineens van honderd naar nul procent zou dalen.

In een paar dagen tijd is voor al onze CFO’s het roer omgegaan, bij al onze klanten. Altijd heb je op hoofdlijnen wel een idee wat er moet gebeuren en waar prioriteiten liggen, in voor- en tegenspoed. En je kunt ook niet zeggen dat de impact van corona totaal onverwachts is gekomen. Maar niemand had twee à drie maanden geleden kunnen voorspellen dat we er begin mei zo voor zouden staan zoals nu het geval is.

De problemen worden voornamelijk gereduceerd tot cashflow en personele of organisatorische problemen. Alle andere prioriteiten zijn verdwenen, alle focus ligt op het overleven van de crisis. Hoe kan ik zorgen voor voldoende geld om aan de verplichtingen te voldoen? Hoe kan ik diezelfde verplichtingen minimaliseren en met wie kan ik afspraken maken?

Waarde bewijzen
Een CFO kan nu zijn echte waarde bewijzen door de focus te leggen op strategische vraagstukken zoals scenario-analyses. We werken nog steeds met een ‘worst case’, een ‘best case’ en een ‘waarschijnlijke case’, dat is niet veel veranderd. De inhoud is echter wel drastisch gewijzigd.
Drie maanden geleden zullen er weinig bedrijven zijn geweest die een worstcasescenario hebben gebruikt waarin de omzet naar bijna het nulpunt zou dalen.

De cijfertjes zijn altijd geduldig, de uitwerking ervan heeft enorme implicaties. Als je verwacht dat je omzet nihil zou zijn, welke kosten zijn dan wel en niet variabel en wat kun je doen? Geen ondernemer of financieel directeur die daar tot een paar maanden geleden al te uitgebreid aandacht aan zou besteden.
Maar dat verandert snel. Je wordt gedwongen je snel deze nieuwe problematiek eigen te maken. Het werken als CFO bij meerdere bedrijven heeft daarin ook een groot voordeel; je ziet dagelijks wat er overal gebeurt en kan de ervaringen van het ene bedrijf meenemen naar het andere. De creativiteit van het ene bedrijf versterkt die van de ander.

Nieuwe kansen
Daarbij kan het van een zeer negatief scenario, zoals een (deel)faillissement, naar een veel positiever scenario gaan. Als de omzet grotendeels wegvalt en er geen zicht is op het moment dat die omzet terugkeert, wat kun je dan doen? Ideeën, businessmodellen of nieuwe strategieën die al een tijdje in de kast lagen, kunnen ineens zonder al te veel voorbereiding versneld worden ingevoerd.

Het gaat er niet meer om óf je er in mee kan. Je móét erin mee.
En daarmee worden we gedwongen te doen wat we eigenlijk heel leuk vinden: helpen met complexe vraagstukken, meedenken over de consequenties van keuzes en vooral heel snel ontwikkelen in nieuwe omstandigheden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Van overleven naar bloei

Bijna al onze klanten in Vlaanderen en Nederland (ruim veertig) hebben in de laatste weken met onze hulp een beroep gedaan op financiering en steunmaatregelen. Daarbij hebben wij via overheidsmaatregelen, bij banken en investeringsmaatschappijen in totaal meer dan tien miljoen euro gerealiseerd voor onze klanten. In dat proces is de kracht van de samenwerking van onze CFO’s meer dan bewezen.

In deze tijd komen onze CFO’s regelmatig bij elkaar, uiteraard online, om te horen wat er bij iedereen speelt. De situatie is op veel plekken hetzelfde: in korte tijd hebben al onze CFO’s zogezegd de ‘crisispet’ op moeten zetten. De focus is in eerste instantie gericht op overleven, het in kaart brengen van beschikbare en benodigde cashflow, een minimalisering van de kosten en uitgaven, het herzien van contracten en in aanzienlijke mate ook de inventarisatie van beschikbare overheidsmaatregelen en het aanvragen daarvan. En inmiddels zien we zelfs ook al een verschuiving naar het maken groeiplannen.

Kracht van samenwerking

De samenwerking in teamverband van onze CFO’s heeft zijn kracht in deze periode meer dan bewezen. Het delen van initiatieven en mogelijkheden om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken, heeft iedereen een breed perspectief op de mogelijkheden gegeven. En hier heeft bijna iedereen ook zijn voordeel mee kunnen doen.

Bij de afkondiging van de maartregelen, zijn alle CFO’s in eerste instantie uitsluitend in negatieve scenario’s terecht gekomen. Het delen van de ervaringen heeft snel geleid tot het besef dat er altijd kansen en mogelijkheden zijn.
Inmiddels zien we dat er een omslag is in de richting van business planning en het voorbereiden van de bedrijven op hun groeimogelijkheden.

Mogelijkheden voor lange termijn

Van traditionele bedrijven tot startups, in alle gevallen steekt ons team veel tijd in het meedenken met elkaar, op zoek naar de beste manieren om deze bedrijven te ondersteunen in deze lastige tijden en te kijken naar de langeretermijnmogelijkheden. Het gaat hierbij om bedrijven uit alle sectoren, zoals retail, toerisme, bouw, tech, dienstverlening, media en sport. Ons team besteedt vele extra uren om de toekomst van deze bedrijven veilig te stellen.

Eén centrale gedachte houden we hier wel aan over: bedrijven met een omzet vanaf circa twee miljoen euro kunnen niet zonder een goede financieel directeur of CFO, zeker niet in deze tijden.

Als u al iemand heeft die uw bedrijf in bovenstaande ondersteunt, dan is dat super! Zo niet, zou uw bedrijf geen voordeel hebben van de inzet van een strategische CFO die u op parttime basis ondersteunt?

Als u met één van onze CFO’s van gedachten wilt wisselen om een idee te krijgen hoe zij hun klanten voorbereiden op groei, neem dan contact met ons op!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Een CFO voor 4 uur per week, kan dat wel?

Nu veel ondernemers weer verder willen denken dan hun huidige situatie, rijst vaker de vraag of het nu zin heeft om als MKB- of KMO-bedrijf een parttime CFO in de arm te nemen. Want wat kan een CFO op dit moment bij kleinere ondernemingen doen? Wat is zijn rol bij zulke bedrijven en waar brengt hij zijn meerwaarde?

Onze CFO’s zijn dagelijks druk bezig bij vele soorten bedrijven van verschillende grootte en in verschillende branches. In al deze bedrijven raakt de CFO volledig betrokken bij de onderneming, terwijl hij inzoomt op de financiën. Hierbij gebruikt hij zijn visie en ervaring om te helpen bij het plannen, voorspellen en bewaken van de financiële prestaties van de onderneming. Dat klinkt goed, maar wat betekent dat in de praktijk?

Op dit moment ligt ook de focus van een parttime CFO grotendeels op de gevolgen van de coronacrisis. Onze CFO’s kijken naar alle benodigde maatregelen rondom het cashmanagement. Wat kan er gedaan worden om de cashpositie te verbeteren? Welke ontvangsten zijn er naar voren te halen? Welke afspraken kunnen met leveranciers, financiers of wellicht het personeel worden gemaakt?

De steunmaatregelen van de overheid zijn momenteel een belangrijke factor voor veel ondernemers, maar wie waar recht op heeft, is ze niet altijd even duidelijk. Een CFO weet welke maatregelen van toepassing zijn op de onderneming, vraagt deze steunmaatregelen aan en weet vooral ook hoe hij deze goed kan onderbouwen.

Scenarioplanning is tegelijkertijd onmisbaar. Want wat als de crisis nog één maand duurt? Of een jaar? Een CFO neemt alle relevante scenario’s door, schetst het totale plaatje en zorgt er als geen ander voor dat de ondernemer grip en gevoel krijgt voor deze scenario’s.

Verder kijken dan nu

Als u als MKB’er of KMO-bedrijf een parttime CFO aanhaakt, brengt de CFO ook met zijn meer reguliere werkzaamheden waarde voor uw onderneming, ongeacht de grootte van uw bedrijf.
U krijgt hulp met financiële strategieën, planning en het runnen van uw bedrijf, met maximale financiële resultaten als doel. De CFO analyseert de resultaten in de context van de doelstellingen en strategieën van uw onderneming.

Hierbij werkt de CFO nauw samen met uw interne financieel-verantwoordelijke zoals uw boekhouder of financial controller, of uw externe accountant. De focus ligt hierbij op een correcte, snelle en solide afsluiting van de boekhouding, binnen enkele dagen na het einde van de periode.
Met het oog op de toekomst stelt de CFO belangrijke indicatoren vast om het management later vroegtijdig te waarschuwen bij afwijkende financiële resultaten. Alles om de waarde van uw bedrijf voor u te maximaliseren. Tegelijkertijd zorgt de CFO ervoor dat u als eigenaar of CEO de financiële gegevens, trends en eventuele problemen die hij identificeert, ook begrijpt.

Onze parttime CFO’s

Onze CFO’s zijn gekwalificeerde accountants met tientallen jaren aan ervaring in financiële functies op hoog niveau. Ze hebben de financiën van bedrijven in een grote verscheidenheid aan industrieën en sectoren gezien en ingericht – en met een team van meer dan 700 CFO’s wereldwijd kunt u er zeker van zijn dat u de antwoorden krijgt van iemand met praktijkervaring.

Met een parttime CFO van het CFO Centrum verzekert u zich van een CFO van hoog niveau, voor een fractie van de kosten voor een fulltime werknemer. Het uitbesteden van een CFO is zeer kosteneffectief, de CFO verdient zichzelf terug.

Het CFO-centrum biedt een 1:1 videogesprek voor noodscenario-planning met één van onze ervaren CFO’s, om de kritieke gebieden in uw bedrijf te bekijken. Het zal u een duidelijker beeld geven van uw opties voor het verbeteren van uw cashpositie en het beperken van uw risico’s.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Wat kan een online CFO voor u doen?

BOEK NU EEN VRIJBLIJVEND VIDEOGESPREK

De Online CFO

Het aanbod van de online CFO is bedoeld om ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven kennis te laten maken met de diensten van een ervaren CFO. Een instapmodel, zonder verplichtingen, waar de meest dringende vragen op financieel gebied worden besproken en gekeken wordt naar passende oplossingen.

In 4 sessies van 1 uur maakt de ondernemer kennis met de ervaring en expertise van een CFO en ziet het verschil dat deze voor hem of haar kan maken.

De online CFO is direct beschikbaar voor een gesprek; de 4 x 1 uur sessies kunnen ook direct worden gepland.

De vragen die momenteel het meeste worden gesteld hebben betrekking op cash flow, financiering, scenario planning, steunmaatregelen, werktijdverkorting, risicomanagement; de meeste vragen zijn gericht op de korte termijn. In enkele gesprekken wordt samen met u als ondernemer bepaald welke zaken het meest dringend aandacht nodig hebben. Waar dient direct aandacht aan te worden besteed en op welke manier?

Voorbeelden

In enkele van de recente opdrachten hebben we als online CFO geholpen met:

 • Cash flow management; betalingsregelingen en sanering van uitgaven
 • Input voor financiële modellen, scenarioplanning en sensitiviteitsanalyses
 • Inventarisatie financieringsmogelijkheden
 • Alternatieve omzetscenario’s; upscale van online activiteiten
 • Simulatie business plan post corona
 • Input in versnelde strategie rond digitalisering en online werken
 • Sparring, luisterend oor voor management en ondernemer.

Meer weten? Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek

Nederland Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België         Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Je begint met 3-0 achter…

Van een opwaartse-trend naar een volledige stilval van omzet en cash, vrijwel al onze klanten maken het nu mee. Leveranciers en dienstverleners zijn deze dagen meestal meelevend, al prevaleren sommigen vooral hun eigen belang, terwijl het personeel ook snel en hard moet schakelen. Hoe ondersteunen onze CFO’s ondernemingen in deze tijden van ‘paniekvoetbal’? Een van onze CFO’s vertelt zijn verhaal.

“Vrijwel al onze klanten zitten op dit moment in hetzelfde schuitje. De zaken liepen goed, de resultaten gingen steevast omhoog en de toekomst zag er rooskleurig uit. Die realiteit is binnen enkele weken drastisch veranderd. Je hebt het gevoel dat je aan de wedstrijd begint met een 3-0 achterstand. Dan kost het wel even tijd om rust te brengen en zeker om weer door te schakelen.”

“In die eerste fase hebben we noodgedwongen ‘paniekvoetbal’ gespeeld. De hoogste prioriteiten zijn het cashmanagement en een begin van inzicht in de liquiditeitsprognoses.”

“Door het zo goed als stilvallen van de omzet, probeer je inkomsten en uitgaven ze goed mogelijk te plannen. Je leert in zo’n fase wel je vrienden kennen… Een aantal partners is coulant in het verlenen van uitstel van betaling of in tegemoetkoming in bijvoorbeeld huurbetaling. Maar het overviel me ook dat enkele anderen (zowel leveranciers als financiers) niet wensten mee te spelen en vooral hun eigen belangen vooropstelden. Dat zijn zaken die je niet snel achter je laat.”

Rust bewaren
“De rol als CFO in deze tijd van crisis is gericht op de rust bewaren, motiveren, humor vasthouden, aanzetten tot nadenken over huidige situatie, maar zeker ook de toekomst en langetermijnstrategie.”

“Je bent sparringpartner van de ondernemer, de directie en het managementteam, bepaalt samen de prioriteiten en bent betrokken bij contacten met leveranciers en financiers. Met je kennis en ervaring ben je daadwerkelijk een steun en toeverlaat.”

Emoties
“De emoties gaan ook meespelen. Een aantal werknemers is extra gemotiveerd en creatief. Er ontstaat anderzijds ook wat onrust en afgunst over medewerkers die zich wel heel snel ziekmelden (hebben die het wel écht)?”

“Ook voor de medewerkers is het een zeer onzekere tijd, zowel qua werk als financiën en gezondheid. Goed contact, duidelijk communiceren en transparant zijn naar het personeel is op dit moment enorm belangrijk. Duidelijkheid leidt tot loyaliteit; een insteek van ‘samen de schouders er onder en we overleven deze crisis’.”

Voorzichtig vooruit kijken?
“Om in deze periode nog wat omzet te maken, moeten keuzes worden gemaakt. Welke business moet worden doorgezet en, vooral ook, welke moet meer nadruk krijgen om in te spelen op de veranderende vraag tijdens deze crisis? En wat betekent dit voor het businessmodel?
“Maar de blik gaat ook weer enigszins vooruit. Wat zijn de mogelijke gevolgen post-corona? Moeten we juist nu tijd en energie steken in het online platform en een aantal andere productgroepen versneld online brengen? Of zijn er onderdelen die mogelijk niet overleven en geheel of gedeeltelijk moeten worden geliquideerd? Never waste a good crisis.”

“Alles moet worden afgewogen en we moeten scenarioplannen opstellen, van een worstcasescenario tot een (toch) optimistischere outlook. We moeten klaar zijn voor alles wat kan komen…”

Behoefte aan extra inzicht of ondersteuning?
Heeft u behoefte aan extra inzicht of wilt u samen met een CFO kijken naar wat u voor uw bedrijf kan doen? Wereldwijd hebben wij 600 CFO’s online beschikbaar, die zich allemaal op deze crisis focussen. Ook voor uw bedrijf kunnen wij veel betekenen in deze roerige periode, zo staat u er niet alleen voor. Neem vandaag nog contact met ons op en we helpen u direct verder!

U kunt ons bereiken op +31 35 3333 555 of +32 3 224 0508

Of via email op [email protected] / [email protected]

7 acties die een parttime CFO neemt in tijden van corona

Vanaf de eerste dag dat de maatregelen van de overheid bekend zijn gemaakt, is de agenda van de parttime CFO volledig op de schop gegaan. Net zoals die van bijna iedere ondernemer waar we mee samenwerken.

Omzetten die kelderen met 80 tot 100%, terwijl de kosten voor een groot deel (o.a. huren, personeelskosten) vast zijn, we zien het nu vaak. Veel klanten hebben zich goed voorbereid voor eventuele tegenslagen, maar vrijwel niemand had tot voor kort rekening gehouden met een tegenslag met déze drastische impact.

Vanaf dag één dat de maatregelen zijn afgekondigd, zijn we overal bezig om te kijken van welke steunmaatregelen we gebruik kunnen maken. Alleen de steunmaatregelen van de overheid zijn niet voldoende om alle negatieve effecten te compenseren.

Onze aandacht richt zich op maatregelen voor de korte termijn, op het inzicht geven van de effecten op de iets langere termijn én op wat we kunnen doen om ook een langere periode van crisis te overleven. De 7 belangrijkste terreinen waar we onze aandacht op richten zijn:

 • Het implementeren en maximaliseren van de steunmaatregelen (op overheids- en bancair niveau).
 • Een scenario- en sensitiviteitsanalyse op het gebied van cashplanning en forecasting voor 2020-2021.
 • Monitoring van de liquiditeit en solvabiliteit ten gevolge van de nieuwe en toenemende financieringstechnieken.
 • Het her-negotiëren van betalingsvoorwaarden bij vaste leveranciers, (bijv. van een betalingstermijn van 30 dagen naar een termijn van 90 dagen).
 • Overbrugging van lopende leasingcontracten door een kortlopend bankkrediet (36 maanden met bedenktijd).
 • Opschorting van abonnementen en periodieke niet-vitale dienstverleningen.
 • Sanering van de uitgaven en zoeken naar bijkomende inkomsten (laaghangend fruit).

De parttime CFO en de online CFO

Uit nood geboren, zijn al onze CFO’s nu online gegaan. Dat betekent dat zij zeer veel online contact hebben met de ondernemer. Vooral om zíjn vragen en zorgen te bespreken en tegelijkertijd te bekijken wat kan / moet worden gedaan.

Voor bedrijven die zich niet willen of kunnen committeren voor de langere termijn, hebben we ook de ‘Online CFO’ geïntroduceerd. Hiermee stellen we onze dienstverlening ook op afroep beschikbaar.

Behoefte aan extra inzicht of ondersteuning?
Heeft u behoefte aan extra inzicht of wilt u samen met een CFO kijken naar wat u voor uw bedrijf kan doen? Wereldwijd hebben wij 600 CFO’s beschikbaar, die zich allemaal op deze crisis focussen. Ook voor uw bedrijf kunnen wij veel betekenen in deze roerige periode, zo staat u er niet alleen voor. Neem vandaag nog contact met ons op en we helpen u direct verder!

U kunt ons bereiken op +31 35 3333 555 of +32 3 224 0508

Of via email op [email protected] / [email protected]

Inspelen op de Coronacrisis

De uitbraak van het Coronavirus, ofwel Covid-19, heeft de agenda van de financieel directeur in de afgelopen week volledig overhoop gegooid. De drastische maatregelen van de overheid hebben vergaande impact op het bedrijfsleven. De aandacht van onze CFO’s is volledig gedraaid en alleen nog maar gefocust op het aanpakken van de ergste Coronaproblematiek.

Niet de eerste crisis.

Natuurlijk is Covid-19 een nieuw fenomeen. Voor een ervaren CFO is dit niet de eerste crisis, denk bijvoorbeeld aan de bankencrisis in 2008. Het goede nieuws is: alle crises zijn overwonnen. Uiteraard is de huidige Coronacrisis er een die we niet kunnen onderschatten, al is het maar om de  enorme snelheid waarmee deze is toegeslagen. Branches als de luchtvaart, de reissector, horeca en toerisme krijgen enorme klappen, net als de toeleveranciers aan deze sectoren.

De grote vraag aan ons als CFO’s is: waar moet je beginnen, waar leg je de prioriteit? Wat gaat er morgen gebeuren? En natuurlijk: hoe lang gaat dit duren?

Onze ervaringen in de afgelopen dagen..

De insteek van onze CFO’s heeft in de afgelopen dagen bijna volledig gelegen op zaken rondom cashflow, betalingsproblematiek, omzetdaling, kostenbeheersing, etc. Voorbeelden zijn:

 • Wat gebeurt er met de omzet, de cashflow? Hoeveel cash hebben we nog? Welke ontvangsten kunnen we verwachten?
 • Hoeveel buffer hebben we?
 • Wat zijn de vooruitzichten qua sales? Hoe zien omzet en pijplijn eruit? Wat zijn ontwikkelingen hierin?
 • Welke kosten / uitgaven kunnen we ons veroorloven? Welke niet? Waar zit de flexibiliteit in de kosten?
 • Welke kosten of uitgaven kunnen we vanaf nu stopzetten?
 • Kunnen we werktijdverkorting aanvragen? Hoe? Hoelang gaat dat duren?
 • Hoe ver bouwen we de flexibele schil af?
 • Wat moeten we doen met het personeel? Hoe voorkomen we dat het personeel zelf in de problemen komt?
 • Welke betalingen moeten worden gedaan? Welke betalingen kunnen we wel/niet uitstellen? Welke problemen kunnen we verwachten met leveranciers?
 • Van welke belastingmaatregelen kunnen we gebruik maken?
 • Wat zijn de inkomsten en uitgaven voor de iets langere termijn? Hoe kunnen we onze plannen en vooruitzichten aanpassen? Wat is realistisch? Hoe lang is de horizon voor deze crisis? Wat zijn best- en worstcase scenario’s?

Verder kijken dan vandaag en morgen

Als het al lastig is om de huidige problematiek in te schatten, hoe kunnen we dan reageren op de vele onzekerheden die onze klanten ervaren:

 • Hoe lang gaat dit duren? Hoeveel omzetdaling kan ik hebben?
 • Wat gebeurt er als een (groot) deel van mijn personeel ziek wordt? Welke impact heeft dat?
 • En bij mijn leveranciers?
 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen, naast hetgeen al is gedaan?
 • Wat wil ik communiceren naar klanten en stakeholders en hoe?
 • Welke tegemoetkomingen biedt de overheid? Waarvoor komt mijn bedrijf in aanmerking? Wat moet ik daarvoor doen? En wanneer?

Veel vragen en lang niet op alles antwoorden. Bovendien zijn de vragen (nu nog) gericht op de problemen van vandaag en morgen. En daarna?

Als CFO hebben we daar vaker mee te maken gehad en we kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren. Ook voor ons is deze crisis nieuw. Voor een belangrijk deel is onze rol die van sparring partner naar ondernemer of CEO. Op welke manier kunnen we antwoorden krijgen op zijn of haar vragen?

Daar ligt voor ons op dit moment de meeste aandacht. De ervaring die we hebben opgedaan in eerdere crisissituaties is misschien niet één-op-één toepasbaar, maar komt wel zeer goed van pas.

Wilt u hierover van gedachten wisselen met een van onze CFO’s? Bel ons op 035 – 3333 555 (Nederland) of 03 224 0508 (België) of mail ons op [email protected] / [email protected].

De parttime CFO en je nieuwe adviesraad

Stel je even dit scenario voor: dankzij je goede werk, je vooruitziend beleid en de medewerking van je parttime CFO is je KMO snel en stevig aan het groeien. Het aantal transacties verhoogt en de complexiteit van de financiële uitdagingen neemt toe… Wordt het stilaan geen tijd om een financieel directeur – meestal CFO genaamd – aan te stellen en om misschien ook een adviesraad te installeren?

Een divers samengestelde raad van advies is zeker geen slecht idee. Want zeker op de meer technische dossiers kan een groep zorgvuldig uitgekozen adviseurs – indien goed gebrieft – veel extra waarde creëren. Voor de financiële competentie hoef je overigens niet ver te zoeken: dat is een kolfje naar de hand van je parttime CFO.

 

 

Vele voordelen

De sterkten van een adviesraad zijn volgens ons best wel indrukwekkend:

1° De flexibiliteit van zo een adviesraad is sowieso de grootste troef: zowel qua samenstelling, werkwijze en kostprijs als qua doelstelling en functie zijn er in de praktijk verschillende varianten mogelijk. Je kan blijven sleutelen aan de formule en je zit niet vastgeklonken in het formele wettelijke kader van een raad van bestuur.

2° Je beschikt voor een betaalbare prijs over een breed klankbord met extra informatiebronnen om elke mogelijke bedrijfsblindheid te vermijden. Je kan telkens je een nieuw initiatief overweegt of een nieuw probleem ontmoet strategisch en tactisch advies op maat inwinnen.

3° Je behoudt je vrijheid om zelf te beslissen. Als KMO-bedrijfsleider ben je eigenlijk nooit gebonden door het advies of de aanbevelingen van de adviesraad. In tegenstelling tot werken me een raad van bestuur blijf je meester van de situatie. Je beslist telkens wel met meer kennis van zaken

4° Ook de externe effecten zijn positief: Als KMO-ondernemer verwerf je – niet enkel bij je bankier – geloofwaardigheid als je je weet te omringen door collega-ondernemers of bekwame specialisten. Zo draag je een boodschap van professionalisme uit. En bij een eventuele exit wordt je bedrijf als vanzelf hoger gewaardeerd.

5° Je beschikt daarnaast over een extra commercieel netwerk: je adviseurs kunnen je in contact brengen met nieuwe klanten en partners.  Want een bedrijfsleider staat hoedanook vaak alleen in zijn bedrijfsvoering (It’s lonely at the top).

Adviesraad en CFO

As vertrouwde gesprekspartner  kan de (gewezen) parttime CFO  natuurlijk ook actief worden in  de nieuwe raad van advies.  Deze CFO is zelfs ideaal geplaatst om mee de agenda van je adviesraad voor te bereiden. Dat maakt de cirkel rond: een parttime CFO is ook een prima lid van je adviesraad…

fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu