< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

Een rooskleurige toekomst

Voor bedrijven die al langer kampen met financiële uitdagingen, kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Waar zit de pijn en waar begin je met ingrijpen? Bij het inzichtelijk maken van de problematiek én het veranderen van bedrijfsprocessen speelt de CFO een grote rol. Een van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen bij één van zijn opdrachtgevers…

“Sinds het begin van dit jaar ben ik betrokken bij een prachtig familiebedrijf, waar het al geruime tijd een kwestie is van flink de mouwen opstropen. De laatste twee jaar is het 35 jaar oude bedrijf -dat actief is in de voedingssector- al verlieslatend. Dit was het gevolg van aanhoudende omzetdaling, die op zijn beurt weer werd veroorzaakt door een tekort aan liquide middelen. Hierdoor konden er tenslotte minder grondstoffen worden aangekocht.”

Dubbel traject
“Bij de start van de samenwerking met het CFO Centrum was het eerste probleem dat opgelost diende te worden de liquiditeit. Maar onderliggend diende ook de rentabiliteit opgekrikt te worden om de banken en andere financiële instellingen weer over de streep te trekken. Het traject was dus dubbel en diende simultaan te worden uitgevoerd.

Als CFO Centrum hebben we inzicht en overzicht gecreëerd in de financiële cijfers door in ‘hun taal’ de relatie tussen aankoop/verkoop en verwerking duidelijk te maken en snel een aantal besparingsprogramma’s te activeren die op korte termijn resultaat konden opleveren.
Verder hebben we een factoring partner binnengebracht, om hiermee de liquiditeitspositie te ondersteunen.”

Rooskleurige toekomst
“De aanpak heeft al vruchten afgeworpen. Voor 2020 zijn de resultaten –ondanks de bovenop komende coronacrisis- break even. Wetende dat het bedrijf van een verlies van 1,5 miljoen kwam over 2019, is dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd is ook de omzet aan het groeien.

Om de toekomst niet alleen rooskleurig te kunnen zien maar ook daadwerkelijk te laten zijn, richten we ons nu op de meer langetermijnprojecten zoals een klantenselectie, het betalingsgedrag, een kostenreductie en verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. Allemaal om dit familiebedrijf niet alleen een mooie historie, maar ook een prachtig en gedegen vooruitzicht te geven.”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De kracht van de rapportage

Een brug slaan tussen de cijfers en de business, het is de belangrijkste rol van een CFO. Cijfers uit rapportages bieden een stevig fundament voor de beslissingen over de toekomst van een onderneming. Maar toch staat men nog niet altijd erg te springen om deze input van een CFO. Want rapportages, wat heb je daar nou aan?

CFO Koos de Jong heeft het al een aantal keren meegemaakt: verzet tegen de input van een CFO binnen een overleg. Men heeft zijn eigen inzichten, of gelooft minder in de voorspellende factor van de rapportages. En dat terwijl de CFO een zeer belangrijke rol speelt in het maken van plannen voor de toekomst van een onderneming. Koos vertelt graag over zijn ervaringen en neemt ons mee in de toegevoegde waarde van een rapportage.

“Koffiedik kijken”
“De rol van een CFO is inzicht verschaffen in het nu en voor de toekomst. Dit doet hij aan de hand van zijn rapportages. Deze juiste, betrouwbare en tijdige cijfers zijn erg belangrijk om als basis te dienen voor de plannen voor de toekomst van de onderneming. Want juist tijdens een overleg blijkt vaak een verschil van inzicht en heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid.

De kerntaak van de CFO is om hierin verbetering aan te brengen, ondanks veel geboden verzet. Menigmaal heb ik negatieve geluiden gehoord zoals ‘we hebben cijfers; ik heb mijn eigen overzicht’ of ‘waar hebben we inzicht voor nodig? Iedereen weet hoe we er voor staan!’ en zelfs ‘vooruit kijken is koffiedik kijken!’ Hoe moeilijk het soms ook is; een CFO moet dat verzet op een goede manier zien te breken en uiteindelijk zogezegd de thermometer in het bedrijf weten te steken.”

Discussie
“Belangrijk bij een gedegen rapportage is om een goede financiële en operationele managementrapportage op te tuigen in combinatie met een vaste overlegstructuur om deze informatie ook te bespreken. Een goed dashboard met de belangrijkste KPI’s die vooral op hoofdlijnen worden getoond, is hierbij een mooie start.

Het is aan de CFO om de bijbehorende discussie goed te leiden, vooral om de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk levert dit overleg al veel inzicht op en toont de rapportage zijn waarde. Zo was er een klant die veel weerstand bood tegen rapportages die mij uiteindelijk zei; ‘de informatie is zeer verhelderend én geeft direct aanknopingspunten tot actie!’. Dat is wat je als CFO probeert te bereiken.”

Stimulerende rol
“Het opvolgen van bevindingen op basis van de rapportage is erg belangrijk en kan tot weerstand leiden, omdat er een veranderingstraject kan volgen om de daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Ook in dit traject speelt de CFO een grote rol: de CFO moet het initiatief nemen om de organisatie mee te krijgen. Uiteindelijk leveren goede analyses en rapportages dan veelal dezelfde reacties op, zoals ‘we hebben deze klant al jaren, ik dacht dat hij winstgevend was!’, ‘zijn de kosten van ICT echt zó hoog?’ of ‘wat houden we toch weinig over van de brutomarge’. Dit is zeker het geval bij het uitsplitsen van de rapportage over bijvoorbeeld productcategorieën, klanten en kostencategorieën.

Zowel in het dagelijkse operationele werk als voor het realiseren van de strategie zijn rapportage en analyse de sleutel. Waarheden en aannames worden duidelijk en opportunities worden zichtbaar. Alles op basis van cijfers en nóg belangrijker: overleg en discussie hierover. De CFO speelt hierbij weer een sleutelrol om een brug te slaan tussen de cijfers en de business, en het tonen van realiteitszin tijdens discussies over de toekomst van de onderneming, op basis van zijn business-kennis en ervaring. Kortom; geen remmende, maar juist een stimulerende rol. En daarbij zijn de rapportages van de CFO van levensgroot belang!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Zo zijn ondernemers klaar voor de toekomst!

Een goede voorbereiding is het halve werk. Veel van onze klanten hebben in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid om de eerste klappen van de coronacrisis te overleven. In de komende periode zetten ze zich schrap voor wat komen gaat. Maar hoe bereid je je voor op een toekomst die onzeker is en welke stappen zijn hier voor nodig?

MKB’ers zijn van cruciaal belang in het aanjagen van het economische herstel na de periode van recessie die inmiddels aangebroken is. Het MKB vormt tenslotte een essentieel onderdeel van onze economie. Ondanks de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid, is er al veel financiële schade toegebracht aan het MKB. Deskundig financieel advies zal in de komende periode van cruciaal belang blijken voor het MKB. Dit advies kan worden opgesplitst in drie elementen: het reageren, het plannen en het terugveren.

 

Reageer!
MKB’ers zijn niet altijd even sterk in strategische planning, terwijl dit juist nu van groot belang is. De wereld is aanzienlijk veranderd, ook voor de ondernemers. We zitten nu bijna aan het einde van de eerste reactiefase, die vooral draaide om het lijfsbehoud. Belangrijke actiepunten hierbij waren onder andere het aanvragen van overheidssteun, onderhandelingen met schuldeisers om de druk op de balans te verlichten en de – korte termijn – cash flow. In deze fase is professionele ondersteuning voor veel ondernemers een enorme steun geweest.

Plan!
De coronacrisis wordt vaak omschreven als ‘ongekend’ en er zijn weinig of geen gegevens uit vergelijkbare crises om toekomstige resultaten mee te voorspellen. De recessie zorgt voor onzekerheid en verschil in impact tussen verschillende sectoren: economen voorspellen een langdurige recessie waarbij het maar de vraag is welke ondernemingen het zullen overleven.

Om dit laatste scenario te ontwijken kunnen ondernemers zich voorbereiden op de (onzekere) toekomst aan de hand van scenarioplanning. Een middel dat weliswaar traditioneel vaker door grote bedrijven wordt toegepast, maar scenarioplanning en de voordelen hiervan zijn net zo goed toepasbaar op (en gunstig voor) het MKB.

Door verschillende scenario’s te schetsen en hiervoor een planning op te stellen – positief, negatief en ergens daartussenin – kunnen tastbare actieplannen worden gemaakt voor ieder scenario. Vervolgens kunnen die actieplannen worden uitgerold wanneer duidelijker wordt hoe de toekomst eruit ziet. Het is voor ondernemers verstandig om hierbij een aantal kritische vragen stellen, zoals:

 • Kijkend naar de eindconsument: Wie gaan er kopen? Hoeveel klanten zijn te verwachten? Wat gaan ze kopen en via welke kanalen?
 • Onder zakelijke klanten: Welke bedrijven zullen min of meer normaal doorgaan en welke komen in kleine of grotere problemen?
 • Zullen al onze concurrenten er nog zijn (niet alleen de grote, maar ook de kleine)? En in welke omvang?
 • Zal onze toeleveringsketen intact zijn? Waar zitten de risico’s? Hoe kan de continuïteit van de levering worden geborgd? Wat zal de prijsontwikkeling voor de inkoop zijn in vergelijking met nu?
 • Met welk ziekteverzuim van het personeel moeten we rekening houden? En doen we genoeg om ons personeel te beschermen?

Veer terug!
Indien goed voorbereid, zal het MKB zich sneller kunnen herstellen. Als tegen het einde van 2020 en het begin van 2021 een duidelijker economisch beeld ontstaat, kan een goede voorbereiding van belang zijn om sneller in te spelen op de realiteit.

In de tussentijd moeten ondernemers aan de hand van de gekozen strategie de kritische succesfactoren (KSF’s) identificeren die van invloed zijn op hun herstelvermogen en het vermogen om weer te gaan groeien. Met een set van dynamische KPI’s kan vervolgens worden gevolgd in hoeverre nieuwe doelen worden behaald.
Hierbij is het wel van belang ook het personeel te informeren over genomen beslissingen en over de voortgang die wordt bereikt, zodat hun betrokkenheid behouden blijft.

Door grip te krijgen op KPI’s als cash flow, klantenbehoud en/of werkkapitaal, is er weinig dat een goed voorbereide onderneming weerhoudt om de huidige economische en maatschappelijke problemen niet slechts te overleven, maar ook weer op te gaan bloeien.

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Maak (vrijblijvend) kennis met de Online CFO!

Bent u op zoek naar de expertise van een CFO, maar wilt u niet vastzitten aan een langlopende verbintenis? Dan is de Online CFO iets voor uw onderneming! Met dit online kennismakingsmodel ervaart uw onderneming in vier uur tijd de toegevoegde waarde van de expertise van de CFO, zonder dat u daarbij een langlopende verplichting aangaat. Verschillende klanten gingen u al voor en kozen voor de online dienstverlening van de Online CFO, met mooie resultaten tot gevolg! 

De CFO’s hielpen verschillende bedrijven al verder aan de hand van dit vierurenmodel, waarin ondernemingen vier keer één uur online worden bijgestaan. Eén van onze CFO’s vertelt graag over zijn ervaringen met deze online kennismaking:

“Recentelijk heb ik een drietal bedrijven mogen helpen via onze online kennismaking. Het waren mooie opdrachten waarbij we in korte tijd waarde konden toevoegen aan bedrijfsvoering en de totale ondernemingen van onze klanten. Zo begeleidde ik een klant bij een subsidieaanvraag bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en hebben we naar aanleiding van de coronacrisis bij een bedrijf het pakket-concept aangewend om de behoefte van vereist werkkapitaal in kaart te brengen.”

“Een ander mooi voorbeeld was een klant die een second opinion wilden over hun nieuwe businessplan, dat zij een ‘groeiplan’ noemden. We hebben hun plan kritisch doorgelicht en konden uiteindelijk bevestigen dat hun businessplan klopte. Er was voldoende werkkapitaal en het plan had de juiste accenten. Zowel in de aanpassing van de aanpak met meer focus op de direct sales en de webshop, als in de aanpassing van het assortiment naar een hoger segment met hogere marges.
Anderzijds was onze bevinding dat er voor een ‘groeiplan’ te weinig sprake was van groei (5 procent). Dit resulteerde in de vraag vanuit de klant om te helpen met een cashplanning voor een écht groeiplan. Het is ons uiteindelijk gelukt om hiervoor een krachtig framework op te zetten waarmee de klant verder kan. Een mooie opdracht dus, met een mooi resultaat!”

Mooi platform
“Het vierurenmodel van de online samenwerking is een mooi platform voor klanten om kennis te maken met onze diensten, no strings attached. Gezien het korte tijdsbestek is de CFO er alles aan gelegen om aan de hand van een beperkt aantal tips direct zijn toegevoegde waarde aan te tonen. Hij kán ook niet teveel in details duiken, iets wat in dit geval dus juist een voordeel is!
En voor de betreffende klanten heeft dit kennismakingsmodel ook naar tevredenheid gewerkt. Voor twee van de drie klanten was het zelfs een reden om nóg dieper op de materie in te gaan. Met hen is inmiddels een samenwerking aangegaan voor de langere termijn. Daaruit blijkt wel dat klanten de directe toegevoegde waarde van de online kennismaking écht hebben ervaren.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Dagboek van een CFO (in coronatijd)

De afgelopen maanden waren voor veel van onze klanten een ware rollercoaster. Bloeiende ondernemingen gingen van het licht naar de duisternis en CFO’s hebben zich op vele fronten ingezet om ondernemers weer een streepje licht aan het einde van de tunnel te laten zien.
Hoe zagen die eerste weken in de coronacrisis eruit en wat hebben CFO’s in de afgelopen tijd meegemaakt? We delen het verhaal van een CFO in coronatijd…

“Het is de eerste helft van maart, nog vóór de ‘corona-lockdown’. De planning van de liquiditeiten wijst er op dat het spannend wordt. De orders lopen nog wat achter op de prognose en er is toch wel extra geld nodig als dit niet aantrekt. Verder loopt de week normaal; een vergadering met de accountant, het rondmaken van de planning voor de diverse jaareinde-afsluitingen. Lichtpuntje is de goedkeuring van de WBSO-aanvraag!”

 

Aftasten en afwegen
“Week 1 van de coronamaatregelen: er is een hoop te doen! Bijna dagelijks heb ik contact met de DGA over de nieuwe situatie. Het virtuele werken is voor medewerkers in deze traditionele organisatie lastig. Wat zijn de regels? Wat kan er?
Ondertussen start ik met de inschatting van de ‘schade’ en zijn we in afwachting van de diverse steunmaatregelingen. Ook de vakbond speelt een rol; wat gaan zij voor ‘guidance’ geven?
Oudere medewerkers zijn bang voor hun gezondheid of hun naasten die zorgbehoevend zijn. We zijn constant bezig met het afwegen van onze stappen en het bepalen van de strategie.
De DGA vraagt tegelijkertijd veel input voor communicatie met medewerkers. Hij moet zorgen dat er een positieve stemming blijft, want het is inmiddels overleven geworden!”

“In week 2 en 3 zijn we wekelijks druk met een update van de liquiditeitsbegroting. We schatten dit in met wat er bekend is en sturen we brieven naar de Belastingdienst met aanvragen voor uitstel van betalingen. Inmiddels wordt alles rondom de NOW-regeling langzaamaan duidelijk en we beginnen met een inschatting van de verwachte omzet. Het is geen goednieuwsshow, we zijn erg voorzichtig en kritisch over de perspectieven.”

Al doende leert men…
“Het is week 4, tijd om de NOW-aanvraag in te dienen. Ook worden de uitwisselingen met de Belastingdienst vele malen intensiever. Veel is onduidelijk: welke aanvragen en welke brieven zijn er nodig? Via welk forum moet dit, op welke BV’s en fiscale eenheid? En vooral ook, wanneer? Daarnaast kun je uitstel van betaling pas aanvragen op het moment dat een aanslag is opgelegd. Dus al het vooraf aangevraagde uitstel moet achteraf opnieuw worden ingediend. Al doende leert men…”

“Vanaf week 5 wordt de liquiditeitsforecast een wekelijks terugkerend item. Elke nieuwe machine die het bedrijf verkoopt, is een feestje voor de liquiditeiten! Met het belastinguitstel en de NOW-regeling kunnen we wel vooruit tot na de zomer, maar het blijft spannend. Ondertussen wordt ook een eventuele nieuwe financiële injectie door de DGA besproken. Hij gaat richting de pensioengerechtigde leeftijd en we bespreken zijn mogelijkheden. Hoe lang wil hij nog door? Hoeveel geld wil hij er nog zelf insteken om te overleven? En hoe ziet zijn opgebouwde pensioen er uit? De bank is in het geheel niet meewerkend en wil het bedrijf alleen helpen als de DGA zelf ook veel inbrengt. Om de huidige kredietfaciliteit bij de bank niet in het geding te brengen, laten we het voor wat het is. Het is hopen op het beste.”

Hoera voor de cashflow!
“Het is inmiddels eind juni en alle voorwaarden rondom de NOW 2-regeling zijn inmiddels bekend. Ondertussen wordt er een grote machine verkocht die al op voorraad stond. Het gaat geen winst genereren, maar zorgt wel voor cashflow en daar zijn we heel erg blij mee!
De laatste periode wordt het verhaal gelukkig alweer positiever: de omzet is toch minder slecht gebleken dan we vooraf dachten! We wachten dus nog even af voor we een verdere aanvraag voor de NOW 2-regeling doen. Ook het betalen van belastingen laten we gewoon doorgaan en we vragen nog even geen verder uitstel aan. Dit moeten we tenslotte toch een keer betalen. En vooralsnog kan dat nu wel weer uit de verbeterende cashflow!”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Klaar voor de toekomst – vervolg

In tijden van een flinke afname van omzet of afzet is het soms lastig om de focus verder te leggen dan het heden. Toch zijn we bij veel van onze klanten momenteel druk bezig om te kijken naar de toekomst van hun onderneming en kijken we verder dan de huidige crisis. Hoe gaat het bedrijf de komende periode verder? Hoe zit het met de langere termijn? Waar liggen mogelijkheden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren? Is de huidige werksituatie daar klaar voor? Als CFO kijken we naar alle onderdelen van het bedrijf.

Vorige week bespraken we al hoe de werksituatie bij veel van onze klanten ingrijpend is veranderd en hoe wij als CFO’s druk bezig zijn om onze klanten te helpen <https://www.cfocentrum.nl/klaar-voor-de-toekomst/> om vanuit deze situatie weer future proof te worden. Dit doen we bijvoorbeeld door een uitvoerige financiële analyse en een SWOT-analyse, die we vertalen in een financial forecast. En hoewel dit uiteraard een belangrijk deel van de huidige werkzaamheden bij onze klanten is, gaat onze inzet ook verder.
Zo spelen ook het personeel en de business and operations een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van een onderneming! 

Alignment
Het personeel is de motor van een organisatie en bepaalt in grote mate de kwaliteit, klanttevredenheid en klantervaring. Maar tegelijkertijd kan de personeelsbezetting – bijvoorbeeld door verschillende contractuele voorwaarden – in tijden van afzet- of omzetdaling ook een flinke kostenpost zijn. Als CFO zijn wij dan ook druk bezig om de personeelsbezetting bij onze klanten zodanig te optimaliseren dat deze flexibel zijn waar mogelijk. Zo kan er worden opgeschaald indien nodig, maar kunnen onze klanten vooral ook inkrimpen in tijden van een omzetdaling.

Omdat een tevreden werknemer goud waard kan zijn voor een onderneming, denken we ook met de ondernemer mee over manier om het personeel zo veel mogelijk aligned te krijgen en houden. Alignment zorgt er voor dat het personeel zich kan identificeren met de ambitie, missie en visie van het bedrijf. Is dit op orde? Dan geeft een werknemer de volle honderd procent van zichzelf voor de onderneming. En dat resultaat merk je! Een organische leiderschapsstijl kan hierin een belangrijke rol spelen. Mensen zijn tenslotte geen tools, maar organische wezens die met een organische manier van besturen – met ruimte voor zelfleiderschap en zelfinitiatief – van grote waarde kunnen zijn en het verschil kunnen maken!

Business and operations
Juist door de belangrijke rol van het personeel verdienen ook de business & operations activiteiten van onze klanten voldoende aandacht. Is alles zodanig geregeld dat het personeel zich ook in de toekomst volledig voor het bedrijf kan inzetten? Hoe zit het met de IT-voorzieningen van de onderneming? Hoe flexibel is deze? We analyseren de IT-afdeling op flexibiliteit, om bijvoorbeeld thuiswerken makkelijker en prettiger te maken.

Daarnaast zijn ook de sustainability- of duurzaamheidsactiviteiten van een onderneming belangrijk. Welke invloed hebben keuzes voor bepaalde werkwijzen, grondstoffen of materialen op de langere termijn, zowel op het gebied van duurzaamheid als de financiën? We brengen deze activiteiten in kaart en werpen een kritische blik vanuit het oogpunt van een circulaire economie.

Tot Slot
In onze artikelen over het ‘Future Proof maken van de business’ hebben we een beeld gegeven van de rol die wij als CFO bij kleine en middelgrote bedrijven momenteel spelen. Deze gaat verder dan alleen finance. We denken mee over alle facetten van de business en de vragen die ondernemers daarover hebben. Voor nu, maar zeker ook voor wat gaat komen. Klaar zijn voor de toekomst kan wel eens hét verschil maken!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Klaar voor de toekomst!

Veel van onze klanten zijn momenteel bezig om de schade van de voorgaande maanden op te meten en het vizier weer op de toekomst te richten. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de toekomstplannen van het bedrijf en waar liggen nieuwe kansen? En vooral, hoe krijg je de onderneming weer klaar voor de toekomst? Als CFO zijn we hiervoor op vele fronten actief!

In de vorige maanden is de werksituatie bij vrijwel al onze klanten drastisch veranderd. De harde financiële klappen vergden evenzo ingrijpende maatregelen en ook de dagelijkse gang van zaken binnen de ondernemingen veranderde flink. Als CFO zijn we nu druk bezig om onze klanten te helpen om vanuit deze situatie weer future proof te worden. En daar komt nogal wat bij kijken!

SWOT-Analyse
Waar staat het bedrijf nu? De welbekende SWOT-analyse helpt om antwoord te geven op deze vraag. Het is een krachtig middel om de ondernemers inzicht te geven in de huidige marktpositie én helpt om duidelijke actiepunten te formuleren. De CFO maakt een ‘foto’ van het bedrijf door de sterktes en zwaktes vast te stellen op basis van onder andere een financiële analyse en een analyse van de omgeving en concurrentie.

Tegelijkertijd werpen we een strategische blik op de kansen en bedreigingen voor de onderneming. In hoeverre moet de huidige situatie van het bedrijf worden aangepast? Waar liggen kansen? Ook hieruit formuleert de CFO duidelijke en krachtige actiepunten voor de onderneming en vertaalt dit naar een financial forecast.

Dit alles heeft in de huidige realiteit tevens een stevige digitale component. Waar liggen kansen voor digital sales en marketing? Is er behoefte aan een (nieuwe) go-to-market-strategie? Zijn er kansen om een nieuwe digitale of online organisatie op te bouwen? Of kan dit op zijn minst hybride?

Méér dan een brainstorm
Al deze handelingen en vragen zijn in deze tijd belangrijk voor een CFO én de ondernemer en gaan verder dan een ‘simpele’ brainstormsessie. Het is een financiële analyse die gekoppeld is aan de reden(en) hoe en waarom een bedrijf is gekomen tot het punt waar het nu staat, waar het naartoe moet/wil bewegen en wat daarvoor nodig is. Daarbij is ook het roosteren van het businessplan belangrijk. Alle niet-essentiële punten moeten overboord en er wordt verder gebouwd op de core van de business.

Ook wordt gekeken naar de optimale financieringsstructuur. Hoe kan de maximale leencapaciteit van de onderneming worden benut om ‘de rit’ zo lang mogelijk uit te kunnen zitten, ook zonder overheidssteun? Het vergt een herbezinning van de (complementaire) verdienmodellen, met de ervaringen uit de coronaperiode in het achterhoofd.

En welke extra ruimte zit in de contractuele verplichtingen aan de kostenkant en waar liggen de mogelijkheden aan de inkomstenkant. Waar ligt extra ruimte voor het creëren van een ‘langere adem’? En wat is op dit moment bijvoorbeeld het te voeren dividendbeleid?

Hoewel de financiën een belangrijke component vormen, is de rol van de CFO – zeker vandaag de dag – breder. Ook andere onderdelen van een onderneming spelen een grote rol, zoals de omgang met het personeel of de flexibiliteit van de business and operations. Hoe we dat aanpakken, vertellen we volgende week!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Waar blijft het rendement op de investeringen?

Diverse bedrijven waar wij mee samenwerken, hebben vlak voor de crisis hun nek uitgestoken en worden nu extra hard geraakt. Hoewel het in de kern verschillende type bedrijven zijn, had het coronavirus voor deze klanten niet op een slechter moment kunnen komen. Juist in deze tijd helpt de rol van sparringpartner van parttime CFO’s veel ondernemers verder.

In 2019 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Het komende jaar zag er goed uit, plannen werden gemaakt, nieuwe initiatieven genomen, investeringen gepland.

Denk aan seizoensgebonden klanten, zoals bedrijven in de horeca, die na een rustige winter warm lopen voor een mooi voorjaar. Er zijn klanten die in de winterperiode achterstallig onderhoud plegen, met de insteek om de teruggelopen inkomsten in te halen als de normaliter meer lucratieve lente komt.
Of bedrijven die investeren in innovatieve projecten, zoals een nieuw product of een technologische ontwikkeling. De voorgenomen introductie of lancering kan ineens zo maar maanden naar achteren worden geschoven. En wat dan? De financiering voor dat soort investeringen houdt altijd wel rekening met een uitloop. Maar wat kun je met onverwacht uitstel van een half jaar, een jaar, of misschien wel langer? Dit levert onze klanten logischerwijs flinke hoofdbrekens op!
Of het voorbeeld van een – in het hart gezond – bedrijf, dat in de laatste fase van een financiering zit. Ineens staan alle seinen op rood.. Het is niet moeilijk uit te leggen wat daar gebeurt.

Steun in de rug
Voor al deze bedrijven doen we al het nodige:

 • We kijken naar de steunmaatregelen.
 • We houden een scherp oog op de cash.
 • We zijn bezig met alle mogelijke scenario’s.
 • etc.

Maar de allerbelangrijkste rol die we hier hebben is de rol van sparringpartner. De ondernemer die we ondersteunen heeft zijn nek uitgestoken en ziet ineens dat het risico exponentieel is toegenomen. In een aantal van deze gevallen is vooral een rol als gesprekspartner, een luisterend oor, een mentale steun in de rug, erg belangrijk.

Het gaat niet altijd om de directe oplossing; een keer goed je hart luchten kan al helpen om verder te kunnen gaan, om de handschoen weer op te pakken. Daarin kan een parttime CFO van grote waarde zijn, want ook als klankbord speelt de CFO nu een zeer belangrijke rol. Een rol die er voor zorgt dat de ondernemer ook in deze onzekere tijden de moed blijft vinden om er weer vol tegenaan te gaan!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De CFO, nu vooral sparringpartner

Bijna iedere ondernemer voelt op dit moment de impact van de coronacrisis op de dagelijkse financiën van het bedrijf. Een belangrijk aspect tijdens deze crisis, zo niet het belangrijkste, is de ondersteuning van de ondernemer bij het overzien van de situatie, het beperken van de risico’s en het maken van plannen. Voor ondernemers is de rol van een (sparring)partner in deze dagen –ondanks alle urgente financiële zaken- misschien wel het belangrijkste.

Afgelopen zondag was Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, bij WNL. Hij vertelde over één van de grote problemen waar ondernemers nu tegenaan lopen. De inkomsten zijn teruggelopen, de kosten lopen door (en deze maand komt het vakantiegeld daar nog eens bij) en de vooruitzichten zijn onzeker, onduidelijk en niet optimistisch. Bij wie kan de ondernemer daarvoor terecht? Met wie kan hij sparren?

 

Klankbord
Vonhof schetste de situatie van ondernemers die hun problemen niet willen of kúnnen delen. Vaak vanwege de gevolgen die dit heeft voor de relatie met klanten of leverancier, maar ook vaak thuis niet. Alles om maar te voorkomen dat hun partner ongerust wordt.
Ondernemers hebben een grote behoefte aan een sparringpartner, een klankbord bij wie ze met hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Als CFO hebben we de eerste weken vooral de focus móéten hebben op de urgente problematiek: de cashflow, de steunmaatregelen, kostenreductie, de aanpassing van verdienmodellen, enzovoorts. Nu zijn we bijna 2 maanden verder en is er enige rust ten aanzien van al die vraagstukken. Niet dat ze zijn opgelost, maar er is wel een relatieve rust gekomen. De risico’s zijn bekend ­­–net zoals de uitdagingen– en de eerste paniek is voorbij.

Meedenken
De aandacht van de CFO verschuift nu naar het meedenken met de ondernemer. Als parttime CFO zijn we wekelijks bij de bedrijven. We kennen de businessmodellen, de uitdagingen en de kansen. We kennen het bedrijf ook van binnenuit en we kennen de omvang van de problemen. De ondernemer kan met ons vrijuit praten over zijn problemen en plannen. Dat geeft ons een goede uitgangspositie om samen met die ondernemer te kijken naar de mogelijkheden die hij heeft:

 • Waar zitten de kansen, de mogelijkheden en wat zijn de bijbehorende risico’s?
 • Hoe snel kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd, welke kosten / uitgaven zijn daaraan verbonden en zijn de financiën daarvoor beschikbaar?
 • Is het nu het moment om moeilijke keuzes te maken, keuzes die eerder steeds uit de weg zijn gegaan?
 • Is het misschien verstandig een stapje terug te doen en met een wat kleinere omvang verder te gaan?
 • Of is dit juist hét moment om een samenwerking aan te gaan en krachten te bundelen?

Als parttime c.q. portfolio CFO komen al onze CFO’s bij meerdere bedrijven. Ze zien verschillende situaties en verschillende oplossingen. De oplossing vanuit het ene bedrijf kan zomaar eens een opening zijn voor de problemen van een ander bedrijf, in wellicht zelfs een heel andere bedrijfstak.

Met de kennis en ervaring vanuit meerdere bedrijven én de kennis en ervaring van een groep van collega’s die in dezelfde setting werken, zitten onze CFO’s in een ideale positie om de rol van sparringpartner in te nemen voor de ondernemer.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

De steile leercurve met Corona

Het lijkt wel alsof we de laatste weken een spoedcursus hebben gekregen in hoe te handelen in een onvoorzien scenario. Risicomanagement is tenslotte in het verleden voor veel ondernemers nooit echt een focus geweest. En als er al voldoende aandacht aan werd besteed, is het maar de vraag hoeveel ondernemers rekening hebben gehouden met een scenario waarin de omzet ineens van honderd naar nul procent zou dalen.

In een paar dagen tijd is voor al onze CFO’s het roer omgegaan, bij al onze klanten. Altijd heb je op hoofdlijnen wel een idee wat er moet gebeuren en waar prioriteiten liggen, in voor- en tegenspoed. En je kunt ook niet zeggen dat de impact van corona totaal onverwachts is gekomen. Maar niemand had twee à drie maanden geleden kunnen voorspellen dat we er begin mei zo voor zouden staan zoals nu het geval is.

De problemen worden voornamelijk gereduceerd tot cashflow en personele of organisatorische problemen. Alle andere prioriteiten zijn verdwenen, alle focus ligt op het overleven van de crisis. Hoe kan ik zorgen voor voldoende geld om aan de verplichtingen te voldoen? Hoe kan ik diezelfde verplichtingen minimaliseren en met wie kan ik afspraken maken?

Waarde bewijzen
Een CFO kan nu zijn echte waarde bewijzen door de focus te leggen op strategische vraagstukken zoals scenario-analyses. We werken nog steeds met een ‘worst case’, een ‘best case’ en een ‘waarschijnlijke case’, dat is niet veel veranderd. De inhoud is echter wel drastisch gewijzigd.
Drie maanden geleden zullen er weinig bedrijven zijn geweest die een worstcasescenario hebben gebruikt waarin de omzet naar bijna het nulpunt zou dalen.

De cijfertjes zijn altijd geduldig, de uitwerking ervan heeft enorme implicaties. Als je verwacht dat je omzet nihil zou zijn, welke kosten zijn dan wel en niet variabel en wat kun je doen? Geen ondernemer of financieel directeur die daar tot een paar maanden geleden al te uitgebreid aandacht aan zou besteden.
Maar dat verandert snel. Je wordt gedwongen je snel deze nieuwe problematiek eigen te maken. Het werken als CFO bij meerdere bedrijven heeft daarin ook een groot voordeel; je ziet dagelijks wat er overal gebeurt en kan de ervaringen van het ene bedrijf meenemen naar het andere. De creativiteit van het ene bedrijf versterkt die van de ander.

Nieuwe kansen
Daarbij kan het van een zeer negatief scenario, zoals een (deel)faillissement, naar een veel positiever scenario gaan. Als de omzet grotendeels wegvalt en er geen zicht is op het moment dat die omzet terugkeert, wat kun je dan doen? Ideeën, businessmodellen of nieuwe strategieën die al een tijdje in de kast lagen, kunnen ineens zonder al te veel voorbereiding versneld worden ingevoerd.

Het gaat er niet meer om óf je er in mee kan. Je móét erin mee.
En daarmee worden we gedwongen te doen wat we eigenlijk heel leuk vinden: helpen met complexe vraagstukken, meedenken over de consequenties van keuzes en vooral heel snel ontwikkelen in nieuwe omstandigheden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu