< p>

Er is een reden dat we de nummer 1 leverancier van parttime CFO's zijn

Bel ons op (035) 3333 555

Testimonials

De CFO Centre Group heeft momenteel meer dan 700 klanten. Hieronder volgt een kleine selectie van wat klanten over ons zeggen:

Enable-U, Dé integratiespecialist.

‘Fulltime toegang krijgen tot de kennis en expertise van een ervaren CFO/Financieel Directeur voor parttime kosten.’

Enable-U is de integratiespecialist die samen werken en samen leven beter maakt. Door te zorgen voor slimme koppelingen en goed beveiligde digitale informatiestromen helpt Enable-U organisaties om nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande processen te verbeteren. Enable-U onderscheidt zich door kwaliteit van dienstverlening, specialistische kennis, generieke oplossingen en samenwerking met innovatieve partners. Door het realiseren van de juiste API-strategie is Enable-U in staat nieuwe waarde te creëren voor publieke en commerciële organisaties. De digitale transformatie met slimme integratie zorgt ervoor dat het aanwezige groeipotentieel volledig kan worden ontketend. Vele banken, verzekeraars, energiebedrijven, telecomaanbieders, overheden en andere organisaties kozen al voor oplossingen van Enable-U.

Waarvoor is de parttime CFO ingezet?
Sinds 2015 heeft Enable-U een parttime CFO van Het CFO Centrum. Op deze manier heeft Enable-U fulltime toegang gekregen tot de kennis en expertise van een CFO/Financieel Directeur, zonder deze specialist fulltime in te hoeven huren.
Toen Enable-U begon met de inzet van een parttime CFO was er behoefte aan meer tijdige en betrouwbare managementinformatie. Verder was het voor de directie gewenst om te worden ontzorgd bij de verzorging van diverse financiële vraagstukken. Zo werd het overleg met externe partijen als de accountant, de bank en de belastingdienst uit handen genomen. De aansturing van de financiële medewerkers en het verbeteren van de financiële processen werd door de CFO opgepakt.
De parttime CFO heeft ervoor gezorgd dat er meer grip kwam op de organisatie doordat de benodigde managementinformatie betrouwbaar en tijdig beschikbaar is gekomen. De informatie heeft tot inzicht geleid waardoor tijdige (bij)sturing mogelijk werd en nog steeds is.

Welke voordelen heeft u gerealiseerd?
Enable-U raadt aan om zorgvuldig met de inzet van een parttime CFO om te gaan. Het is goed om af te wegen wat de CFO wel en niet gaat doen in tijd en daarmee kosten.
Meetbare voordelen van de inzet van een CFO betreft concrete prestaties zoals tijdige rapportages, een jaarbudget, het regelen van fiscale en bankzaken of het optimaliseren van de financiële processen. Een voordeel dat minder goed meetbaar is, is dat de CFO continu meekijkt hoe de organisatie er financieel voorstaat en gevraagd en ongevraagd met advies komt uitgaande van de strategisch te realiseren plannen.

View

Enable-U

View

iASC - Irish Atlantic Seafood Company

Ons bedrijf produceert Ierse boter van Schaaldieren, een product dat regelmatig in de prijzen valt. Voor het verder ontwikkelen van de onderneming hadden we strategische financiering nodig. 3 jaar geleden zijn we hiervoor met David Hyland in contact gekomen die bij Enterprise Ireland en enkele externe investeerders de financiering voor ons heeft gerealiseerd.
De financiële expertise van David is van grote waarde voor ons geweest bij het opstellen van de relevante financiële rapportages en prognoses voor het bedrijf. Hij heeft ons ook geholpen met het op de juiste manier inrichten van de interne systemen, nodig om de relevante informatie over de bedrijfsvoering periodiek en tijdig beschikbaar te kunnen hebben.

Ik beveel David van harte aan voor innovatieve bedrijven die willen groeien of internationaal willen uitbreiden.

Colin Ross, Managing Director
Ireland

View

iASC

View

Scarabee - Shaping tomorrow’s airport experience today

Wat doet jouw onderneming?
De onderneming voert projecten uit op het gebied van luchthavenbeveiliging en bagageafhandeling in binnen- en buitenland, waarbij aansluitend servicecontracten worden uitgevoerd.

Waarom het CFO Centrum ingehuurd?
Vanwege de snelle, maar onregelmatige groei en het steeds internationaler opereren neemt de complexiteit snel toe. Het overzicht op de financiële gang van zaken dreigt hierdoor minder te worden, terwijl de noodzaak om de verdere groei betrouwbaar te voorspellen en de financieringsbehoefte goed in te schatten juist toeneemt. Omdat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk was en het CFO Centrum snel de benodigde expertise beschikbaar kan maken hebben we het CFO Centrum ingeschakeld

Wat zijn de voordelen voor het werken met een parttime CFO?
Voor ons heeft de parttime CFO al op korte termijn effectief bijdragen aan verbetering van het inzicht in de cash flow en het benoemen van de onderwerpen op basis waarvan de voorspelbaarheid van de cash flow en daarmee de financieringsbehoefte sterk verbeterd is. Omdat de inzet van een parttime CFO van het CFO Centrum flexibel is in intensiteit en totale duur is dit voor ons een uitstekende oplossing om snel te beschikken over een zeer ervaren financial zonder langdurige kostbare verplichtingen.

Op welke gebieden was support het meest nodig?
We konden snel vooruitgang boeken op diverse onderwerpen. Het inzicht in de cash flow en de financieringsbehoefte verbeterde en diverse maatregelen om het kostenbewustzijn van de organisatie zijn genomen, zoals de introductie van afdelingsbudgetten en goedkeuringsprocedures voor grotere inkopen. Daarnaast het had hele finance team nu een sparringpartner om zijn/haar specifieke onderwerpen mee te bespreken. Dit varieerde van de opstart de financiële zaken van een buitenlandse dochter tot de verbetering van de rapportage van onderhanden werk voor de grotere projecten.

Wat is aantrekkelijk in de skillset van de parttime CFO?
Door de brede en langdurige ervaring van de parttime CFO kan hij op vele onderwerpen direct een bijdrage leveren. En als er dan onderwerpen komen, waarop hij minder ervaring heeft, kan hij terugvallen op het nationale en internationale netwerk van het CFO Centrum en uiteraard het persoonlijke netwerk van de parttime CFO.

Hoe heeft het CFO centrum bijgedragen?
We hebben direct resultaat geboekt op het gebied van cash flow forecasting en budgettering en hebben hiermee een inhaalslag kunnen maken, die we niet hadden kunnen realiseren als we zelf een CFO zouden zijn gaan zoeken. Gezien de verwachte sterke groei en de internationale expansie realiseren we ons dat we op termijn naar een fulltime CFO toe zullen groeien. Ook in dat proces zal de parttime CFO met zijn expertise bij kunnen dragen om dit proces goed te laten verlopen.

Welke boodschap zou je andere groeiende ondernemingen willen meegeven in de overweging om een parttime CFO in te huren?
Elke groeiende onderneming komt op een punt dat de parttime CFO een enorme aanvulling kan zijn op het finance team, doordat versneld een breed scala aan belangrijke zaken wordt verbeterd en het hele finance team onder zijn leiding effectiever werkt.

Michael Tan, Oprichter en CEO Scarabee Aviation Group

View

Scarabee

View

Relationships Australia QLD

Door het inschakelen van het CFO Centrum zeven maanden geleden, heeft RAQ een grote stap vooruit kunnen maken ten aanzien van zowel de juistheid als tijdigheid van de financiële informatie; zonder deze hulp hadden we dat niet kunnen doen.

Onze bedrijf is in de laatste zes jaar verdrievoudigd qua omzet; onze financiële systemen en processen zijn daarbij achtergebleven en sloten onvoldoende aan bij de veel grotere organisatie. Claire Davis van het CFO Centrum heeft ons finance team gecoacht, onze processen doorgelicht en de werkwijzen en procedures zodanig aangepast dat het werk nauwkeuriger is geworden en efficiënter kon worden gerealiseerd. Een van de meest in het oog springende resultaten is dat de maandrapportages nu in de helft van de tijd worden opgesteld.

Het inschakelen van het CFO Centrum is een investering in onze bedrijfsvoering geweest: we profiteren daar nu van doordat onze financiële rapportage ons in staat stelt onderbouwde besluiten te nemen én de risico’s te kunnen inschatten als keuzes moeten worden gemaakt. De ondersteuning door een parttime CFO heeft ons geholpen de winst te verbeteren en strategische overwegingen voor de toekomst te kunnen maken, waarmee de Directie en Commissarissen meer vertrouwen hebben gekregen in de financiële informatie en de daaraan gekoppelde adviezen.

Rachel Cowan, Relationships Australia QLD

View

RAQ

View

Fit-20, Fit in 20 minuten per week

Fit20 is een zeer snel groeiende franchise formule. Sinds de start in 2009 zijn ruim 100 studio’s geopend van deze High Intensity Personal Training formule.
Door deze snelle groei is de noodzaak gesignaleerd om ‘in control’ te blijven, onder meer omdat de snelle groei en daarbij benodigde financiering een voortdurende druk op de liquiditeiten legt. Tevens ontstond behoefte aan goede management informatie, met relevante kpi’s, die inzicht geven in onze activiteiten en sturing mogelijk maken.
Intern ontbrak de kennis om deze management rapportage op te zetten en te implementeren. De parttime CFO van het CFO Centrum heeft dit snel kunnen realiseren en sindsdien bespreken wij deze rapportage iedere 2 weken in het management team. Aan dit overleg neemt de CFO ook deel hetgeen mede zorgt voor de nodige discipline en focus. Bijkomend voordeel is dat vanuit het team gemakkelijk vragen gesteld kunnen worden over de financiële gang van zaken en pro-actief handelen mogelijk is.
Met de CFO zijn wij gelijktijdig op strategisch niveau gaan sparren over de ontwikkeling van het bedrijf in de komende drie jaar en de waarde opbouw over een langere periode. De aansluitende de vertaling van de strategie naar een businessplan heeft inzichtelijk gemaakt waar de belangrijke winstdrivers zitten en waar focus en prioriteit moet komen te liggen.
De combinatie van financiële kennis, de langdurige ervaring én de betrokkenheid en empathie van de CFO zijn voor ons een belangrijke steun in moeilijke tijden van groeien onder cash-flow druk en de hoge stress die bij een snel groeiende organisatie hoort.

Walter Vendel, Oprichter Fit-20

View

Fit-20

View

Berryman Advocaten

Mike is na de initiële kennismaking vrij snel als parttime CFO gestart bij Berryman advocaten en kort daarna tevens onderdeel geworden van het management team, bestaande uit 3 personen. Wij hebben dit ervaren alsof Peter Wheeler in ons team kwam (Peter Wheeler is een zeer succesvol ondernemer in de UK en voorbeeld voor andere ondernemers).

In 1 – 2 dagen per week is zijn brede commerciële kennis en ervaring bij andere advocatenkantoren een zeer welkome bijdrage geweest in de ondersteuning van mij en de andere partners op strategisch gebied. Zijn operationele betrokkenheid heeft ons door moeilijke economische omstandigheden geholpen, door vooruit te kijken en te plannen en in te spelen op de veranderingen in de juridische sector.

Door zijn eerdere ervaring was het ook eenvoudig het management van de hele back office aan Mike over te dragen, wat in de maanden daarna direct een verademing bleek.

Nadat we hadden besloten dat overnames voor ons de beste route voor de toekomst zou zijn, heeft Mike de financiële en commerciële onderdelen van het due diligence proces op zich genomen en heeft vervolgens de implementatie van het fusieproces met Sharespeare Putsman uitgevoerd.

James Jarvis – Managing Partner
UK

View

Berryman

View

Ethinos

In eerste instantie waren we niet geheel overtuigd van het nut van een parttime CFO. We hebben daar toch toe besloten omdat we ons geen fulltime CFO konden veroorloven. Onze bedenkingen bleken al binnen enkele weken na het begin met de samenwerking ongegrond te zijn.

Piyush Joshi is begin augustus 2015 begonnen als parttime CFO namens het CFO Centrum. Piyush is een zeer gecommitteerde professional die direct een intensieve betrokkenheid toonde. Zijn technische kennis, operationele ervaring, resultaatgerichtheid en positieve instelling en bovenal zijn passie om een succesvolle bijdrage te kunnen leveren zorgden ervoor dat hij bijna direct een waardevolle aanvulling voor het team bleek te zijn.

Met name op onderwerpen als verbeteren van het werkkapitaal, financiële en administratieve processen, coördinatie met klanten, gebruik van interne systemen en de interne communicatie hebben we significante verbeteringen gerealiseerd.

We hebben het CFO Centrum geïntroduceerd bij een van onze relaties en bevelen het inhuren van een parttime CFO van het CFO Centrum van harte aan voor bedrijven in het MKB.

Ethinos CEO - Siddharth Hedge
India

View

Ethinos

View

Wat doet Stichting OOK Begeleiding?

Stichting OOK Begeleiding is het autisme-centrum van Geldrop e.o. Stichting OOK Begeleiding is gespecialiseerd in autisme, hoogbegaafdheid en combinaties hiervan. Wij bieden o.a. groeps- en individuele begeleiding, particulier of via PGB/ZIN.
Stichting OOK Begeleiding is een kleinschalige, onafhankelijke en flexibele organisatie, waar de cliënt centraal staat.

Als specialist in autisme richten wij ons voornamelijk op mensen met problemen die hieruit voortvloeien of hieraan relateren. Dit kan heel breed zijn. Denk aan problemen op school, werk, met (zelfstandig) wonen, persoonlijke problemen en problemen in relaties. Of problemen in het dagelijks functioneren, gedrag, communicatie, vrije tijd of met zelfontplooiing.
Wij zijn gevestigd in Geldrop maar onze doelgroep komt uit de hele regio, Eindhoven, Helmond, Mierlo etc.

Wat was de aanleiding om een parttime CFO in te huren?

In 2015 is gestart met de transitie van beheer en toekennen van zorggelden van de rijksoverheid naar gemeentes. Dit zorgde voor veel operationele problemen bij diverse instanties. Als gevolg hiervan werd OOK geconfronteerd met oplopende debiteuren. In combinatie met de snelle groei die OOK doormaakte, leverde dit cashflowproblemen op.

De focus bij OOK had altijd gelegen op de zorg voor de cliënt. Registratieve en administratieve taken bleven lange tijd onderbelicht.
Dit leidde ertoe dat Stichting OOK begin 2016 dreigde om te vallen. Op dat moment hebben Henny en Herman van der Pol, directieleden van Stichting OOK Begeleiding, besloten om te wisselen van externe accountant en tevens het CFO Centrum in te schakelen.

Wat is er sindsdien gebeurd?

Vanaf dat moment is een duidelijke taakverdeling afgesproken: de accountant ging aan de slag om de boekhouding te reconstrueren en nam een aantal registratieve taken over (o.a. salarisadministratie). De CFO ging aan de slag om nieuwe betalingsafspraken te maken met gemeentes en daarna de processen inzichtelijk maken, zodat de onderneming beter bestuurbaar werd. Hiertoe is de administratieve organisatie aangepast, is er een nieuw financieel pakket geïmplementeerd en zijn kpi’s gedefinieerd.

Hoewel er nog veel moet gebeuren, is 2016 met een positief resultaat afgesloten, is de groei doorgezet en is er een steeds betere structuur ontstaan.

View

Stichting OOK Begeleiding

View
fd-heart

Doe een gratis financiële health check

Reserveer nu
fd-stars

Bepaal in 9 minuten de score van uw financiële afdeling.

Doe de F Score
fd-speech

Heb je een brandende financiële vraag? Vraag het nu aan een van de beste CFO's van het land.

Vraag het aan de CFO
fd-money

Reserveer een 30 minuten financiële doorbraak sessie

Reserveer nu